Andere homo-organisaties

Naast Hart van Homo’s zijn er nog andere christelijke homo-organisaties – elk met hun eigen accenten, visie en kleur. Onderstaande omschrijvingen zijn overgenomen van de betreffende websites.

CHJC
‘is een vereniging van christelijke LHBT mensen. Wij bepalen verder niet, hoe jij jezelf als christelijke homo ziet; van vrijzinnig tot meer traditioneel orthodox ben je welkom! CHJC wil wel een vereniging zijn die haar waarden steeds toetst in de volle breedte aan het christelijk geloof en vindt dat homoseksualiteit onderdeel is van Gods schepping.’

Contrario
‘wil naast een welkome en veilige ontmoetingsplaats een positief kritisch christelijke vereniging zijn. ContrariO neemt geen stelling in met betrekking tot het wel of niet hebben van een homoseksuele relatie op grond van de Bijbel. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor gesprek en ontmoeting.’

Verscheurd.nl
‘wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert en zonder vooroordelen en cliché’s.’

Onderweg.nu
‘is een website van en voor mensen met homoseksuele gevoelens, die willen luisteren naar Gods wil in hun leven.’