Cursus pastoraat in Gouda (13 febr.) en Zwolle (17 apr.)

Op dinsdag 13 februari organiseert Hart van Homo’s in Gouda opnieuw een toerustingsavond over ‘pastoraat aan homoseksuele jongeren’. De avond is bedoeld voor ambtsdragers, jeugdleiders , pastorale medewerkers – en iedereen die er in de gemeente voor homoseksuele jongeren wil zijn. Op dinsdag 17 april wordt dezelfde cursus gegeven in Zwolle. 

Het pastoraat aan homoseksuele jongeren in de gemeente staat vaak onder spanning. Betrokkenen willen recht doen aan het onderwijs van Jezus en de apostelen over seksualiteit, maar ook aan de gemeenteleden om wie het gaat. De cursusavond wil handvatten bieden om hierin een weg te zoeken.
Cursusleider is Herman van Wijngaarden.

Inhoud
De volgende deelaspecten komen onder meer aan de orde:

 • Kijken naar jezelf
 • Luisteren naar homoseksuele jongeren
 • Doel van pastoraat
 • Do’s en dont’s in het pastoraat
 • Het evangelie voor homoseksuele jongeren

Praktische informatie

 • Inloop (met koffie) vanaf 19.45 uur; start 20.00 uur
 • Plaats Gouda 13 februari: gebouw Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel
 • Plaats Zwolle 17 april: Wijk Centrum Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134
 • Kosten: € 20,- per persoon

Opgave

 • U kunt zich opgeven door het bedrag voor de kosten over te maken op bankrekeningnummer NL79 SNSB 0947 8624 63 t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen. Vergeet niet erbij te vermelden voor welke avond u zich opgeeft!
 • Bij opgave graag ook email-adres vermelden waarop wij u kunnen bereiken.