Cursus pastoraat Gouda 27 nov.

Op dinsdag 27 november verzorgt Hart van Homo’s voor de derde keer een toerustingsavond in Gouda over ‘pastoraat aan homoseksuele jongeren’. De avond is bedoeld voor ambtsdragers, jeugdleiders , pastorale medewerkers, ouders – en iedereen die er in de gemeente voor homoseksuele jongeren wil zijn. 

Het pastoraat aan homoseksuele jongeren in de gemeente staat vaak onder spanning. Betrokkenen willen recht doen aan het onderwijs van Jezus en de apostelen over seksualiteit, maar ook aan de gemeenteleden om wie het gaat. De cursusavond wil handvatten bieden om hierin een weg te zoeken.
Cursusleider is Herman van Wijngaarden.

Begin dit jaar verzorgde Hart van Homo’s in Gouda dezelfde cursus. Lees hier het verslag van het Reformatorisch Dagblad.

Inhoud
De volgende deelaspecten komen onder meer aan de orde:

 • Kijken naar jezelf
 • Luisteren naar homoseksuele jongeren
 • Doel van pastoraat
 • Do’s en dont’s in het pastoraat
 • Het evangelie voor homoseksuele jongeren

Praktische informatie

 • Inloop (met koffie) vanaf 19.45 uur; start 20.00 uur
 • Plaats: gebouw Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2
  Kosten: € 20,- per persoon

Opgave

 • U kunt zich opgeven door het bedrag voor de kosten over te maken op bankrekeningnummer NL79 SNSB 0947 8624 63 t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen.
 • Bij opgave graag ook email-adres vermelden waarop wij u – indien nodig – kunnen bereiken. Gebruik in plaats van @ (dit teken wordt meestal niet geaccepteerd) de hoofdletter A.