Een jaar Hart van Homo’s!

Een jaar geleden traden we voor het eerst naar buiten: een groep mensen die er wilde zijn voor homoseksuele jongeren in – zeg – reformatorische, evangelische en gereformeerde kring. Hart van Homo’s was geboren! Waar staan we na onze eerste verjaardag?

De start was moeizaam… Veel mensen, onder wie een meerderheid van de Tweede Kamer, vonden dat we geen subsidie verdienden. Minister Bussemaker zag zich daardoor genoodzaakt om de subsidierelatie met ons te verbreken.

De schikking die de minister met ons trof, stelde ons in staat om in ieder geval tot eind 2017 de meeste van onze activiteiten voort te zetten. Ook daarna willen we doorgaan, hopelijk met financiële steun van kerken en particulieren.

Wat is tot stand gekomen en waarmee willen we in ieder geval doorgaan?

Coaching
Jongeren kunnen bij ons terecht voor coaching via email of WhatsApp. Of om gewoon hun verhaal kwijt te kunnen bij iemand die óók homoseksuele gevoelens kent. Gelukkig weten jongeren ons te vinden, al denken we dat er ook veel zijn die nog op ons bestaan gewezen moeten worden!

Bijbelstudiegroepen
Er is een bijbelstudiegroep waaraan negen jongeren meedoen. Ze komen tien keer bij elkaar om na te denken over het geloof en wat dat voor hen – als homoseksuele jongeren – betekent.
Inmiddels is ook een tweede groep gestart voor ‘jongeren’ van 25 tot 45 jaar.

Stichting
Inmiddels zijn we (zie ‘Wie zijn wij?’) bij de notaris en de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting. We zijn dus geen project meer van Weerbaar in Seksualiteit, maar een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. Het betekent ook dat we een eigen bankrekeningnummer op naam van Hart van Homo’s hebben, zodat giften aan ons aftrekbaar zijn voor de belasting. Het nummer is NL79 SNSB 0947 8624 63.

Website
Met ingang van mei heeft de website een update gekregen, waardoor we onze informatie nog overzichtelijker kunnen doorgeven. We zijn blij dat we verschillende ‘christelijke leiders’ bereid hebben gevonden om op de website te vertellen waarom ze ons aanbevelen. Er volgen er meer.

Vrijwilligers
Er is een werkgroep van vrijwilligers die met ons meedenkt over de activiteiten en helpt bij de uitvoering. Meer vrijwilligers zijn welkom! Op dit moment zijn we vooral op zoek naar iemand die ons kan helpen bij de communicatie en fondswerving, en naar schrijvers voor de website.

Voorbede
Omdat we ons afhankelijk weten van de Heere God, willen we u vragen om met ons te bidden om Zijn leiding en zegen bij dit alles.

Financiën
Financieel kunnen we ons voor de meest urgente kostenposten tot eind 2017 redden met de schikking die het ministerie van OCW met ons getroffen heeft toen de subsidie stopte. Daarna zijn we volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren en kerken. Gelukkig zijn er mensen die nu al giften overmaken. Eén gemeente heeft zelfs al twee keer voor ons werk gecollecteerd.
Wilt u een korte tekst om een collecte in uw kerkblad/nieuwsbrief aan te kondigen, stuur dan een mail naar info@hartvanhomos.nl.
Zie eventueel verder bij ‘Steun ons’.

Vragen
Voor vragen over ons werk kunt u een mailtje sturen naar info@hartvanhomos.nl.