Ontmoetingsdag op zaterdag 7 oktober

Zaterdag 7 oktober organiseert Hart van Homo’s voor het eerst een ontmoetingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij haar missie: jongeren (uit met name reformatorische, evangelische en gereformeerde kring) helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit. Centraal thema is: ‘Het evangelie voor homo’s’.

Gebruik voor opgave dit formulier.
Deelname is gratis.

  • Tijd: 10.00-15.00 uur.
  • Plaats: Johannes Fontanus College in Barneveld (Wethouder Rebellaan 135)
  • Programma: lezing, ontmoeting en workshops

Voor jongeren die ontdekken dat zij homoseksueel zijn, is de steun van hun omgeving onmisbaar. Zeker in de beginfase cirkelen hun vragen grotendeels rond deze ene vraag: ‘Hoe zullen “ze” reageren?’ Doel van deze ontmoetingsdag is daarom het informeren, toerusten en bemoedigen van mensen die betrokken zijn op deze jongeren. We denken daarbij onder andere aan ouders, ambtsdragers, jeugdwerkers en docenten.

Hoofdlezing
In het hoofdprogramma houdt Wolter Rose, bestuurslid van Hart van Homo’s, een lezing over ‘Het evangelie voor homo’s’. Verder zal het bestuur iets vertellen over het werk en de plannen van de stichting.

Workshops
Naast het hoofdprogramma zijn er twee rondes met workshops. Onderwerpen die daarin aan de orde komen, zijn (werktitels):

  • aandacht voor homoseksualiteit in het onderwijs
  • ouders van homoseksuele jongeren (door ‘Ouders en familie rondom’)
  • de homo en zijn seksualiteit
  • een korte cursus pastoraat
  • samen bouwen aan veiligheid
  • de gemeente en (beleid rond) homoseksualiteit