Wie zijn wij?

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. We willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Contactpersonen
Contactpersonen zijn:
Wietske Kruyswijk  – Eigenaar van het bureau Weerbaar in seksualiteit. Zij houdt  zich onder andere bezig met het organiseren van activiteiten, zoals de bootcamp.
Herman van Wijngaarden – Schrijver van het boekje Oké, ik ben dus homo. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de website en voor visievorming.

Bestuur

Het bestuur van Hart van Homo’s, samen met de medewerkers. Voorste rij v.l.n.r.: Pieter van Boven (voorzitter), Christine Stam, Jaco Boer. Achterste rij v.l.n.r.: Herma Staring, Herman van Wijngaarden, Wietske Kruyswijk, Wolter Rose.

Stichting HvH
De stichting Hart van Homo’s is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 68352875.
Bankrekeningnummer NL79 SNSB 0947 8624 63 t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen.

Werkgroep
Er is een werkgroep met homoseksuele jongeren en andere deskundigen. Deze werkgroep ondersteunt Wietske en Herman bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten en communicatie-uitingen.

E-coaches
Hart van Homo’s beschikt over vier coaches bij wie jongeren hun verhaal kwijt kunnen (via WhatsApp of email). Zie hiernaast bij Middelen.

Doel en middelen
Wat we willen bereiken en welke middelen we daarvoor inzetten, kun je lezen via de buttons hiernaast.