Wie zijn wij?

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. We willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Contactpersonen
Contactpersonen zijn:
Wietske Kruyswijk  – Eigenaar van het bureau Weerbaar in seksualiteit. Zij houdt  zich onder andere bezig met het organiseren van activiteiten, zoals de bootcamp.
Herman van Wijngaarden – Schrijver van het boekje Oké, ik ben dus homo. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de website en voor visievorming.

Stichting HvH
De stichting Hart van Homo’s is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 68352875. Het fiscaal nummer (RSIN) is 857406759.
Bankrekeningnummer NL79 SNSB 0947 8624 63 t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen. Door de belastingdienst wordt Hart van Homo’s vanaf 22 maart 2017 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

Bestuur
Het bestuur van Hart van Homo’s bestaat uit:
Pieter van Boven (voorzitter)
Wolter Rose (penningmeester)
Herma Staring (secretaris)
Wout Schonewille (lid)
Christine Stam (lid)

Alle bestuursleden en de vrijwillige medewerkers doen hun werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige, onbezoldigde basis.

Het bestuur van Hart van Homo’s, samen met de medewerkers. Voorste rij v.l.n.r.: Pieter van Boven, Christine Stam, Jaco Boer. Achterste rij v.l.n.r.: Herma Staring, Herman van Wijngaarden, Wietske Kruyswijk, Wolter Rose.

Financiën
Het werk van Stichting HvH wordt financieel mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van donateurs en giften van particulieren en kerkelijke gemeenten en collectes. De financiële middelen worden uitsluitend aangewend om de doelstellingen van de stichting te realiseren. De stichting heeft geen vermogen/bezit van betekenis.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017.

Beleid
Hart van Homo’s wil informatie geven en steun bieden aan christen-jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen.

Wij willen een plek bieden waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel. Ook willen wij laten zien dat en hoe het mogelijk is om als homo – ook zonder seksuele relatie – een goed en vervuld leven te leiden.

De stichting wil een veilige en ondersteunende omgeving creëren voor hen die als christen recht willen doen aan hun eigen homo-zijn. Dit betekent concreet dat wanneer een jongere nog niet weet welke weg hij/zij wil gaan, het werk van de stichting erop gericht is steun te bieden tijdens deze zoektocht, zonder daarin een keuze af te dwingen.

Activiteiten
Om de doelstelling van de stichting en het beleid te realiseren, bieden we onder andere (e-)coaching, onderwijs, trainingen, advisering, toerusting en (het helpen opzetten van) bijbelstudiegroepen.