Wij hebben (jo)uw steun nodig

Als stichting Hart van Homo’s  zijn we erg teleurgesteld over het wegvallen van de subsidie. Toch zijn we nog steeds blij met wat er tot nu toe tot stand is gebracht. Destijds hebben we hier al gezegd dat we ook voor de toekomst afhankelijk blijven van Gods leiding en zegen. In dat vertrouwen willen we verder gaan. 

Daarom willen we vragen om uw gebed. Gebedspunten zijn bijvoorbeeld:

  • Dank voor de mogelijkheden die God ons, ondanks het wegvallen van de subsidie, heeft gegeven.
  • Bid dat homoseksuele jongeren de weg naar ons weten te vinden.
  • Bid om wijsheid en creativiteit voor het uitdenken en uitvoeren van nieuwe plannen.
  • Bid dat er andere financiële middelen komen om ons werk te kunnen voortzetten.
  • Bid ook voor het bestuur dat binnenkort formeel zal aantreden.

Giften
We hopen dat kerken en gemeenten zich mede-verantwoordelijk zullen weten voor de voortzetting van ons werk, ook in financiële zin. Wilt u ons nu al financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL67 KNAB 0764432613 t.n.v. Weerbaar in Seksualiteit* en onder vermelding van Hart van Homo’s.

* Hart van Homo’s is een project van het bureau Weerbaar in Seksualiteit. Voor het project Hart van Homo’s wordt binnenkort een nieuw rekeningnummer geopend op naam van de stichting Hart van Homo’s.