Bescheiden resultaat over 2021

Over het jaar 2021 heeft Hart van Homo’s een positief resultaat gemaakt van bijna € 3.000. Dit wordt veroorzaakt door een forse toename van de giften van particulieren en bedrijven. Dit was vooral zichtbaar na het bericht in mei 2021 over het verlies over 2020. De giften van kerken bedroegen € 6.000 en bleven relatief stabiel ten opzichte van 2020. Voor het financieel jaarverslag, zie hier

Verder waren er in 2021 weer meer inkomsten uit lezingen en gastlessen op scholen. Na een terugval hiervan in 2020 was dit in 2021 gelukkig weer (meer) mogelijk.

De kosten van de stichting bleven relatief stabiel. Deze bedragen voor het overgrote deel de medewerkerskosten van het dienstverband van Herman van Wijngaarden van één dag in de week. Gelukkig was de stichting over 2021 in staat om dit dienstverband voort te blijven zetten. Verder heeft de stichting in 2021 een bijdrage gedaan van € 500 inzake een te houden symposium ter gelegenheid van de verschijning van het boek ‘Homo in de biblebelt’.

Het bestuur heeft besloten om het positieve resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen, waarmee dit vermogen ultimo 2021 uitkomt op bijna € 15.000.

Over het boekjaar 2022 heeft het bestuur een begroting vastgesteld met een verlies van € 3.750. Dat komt enerzijds door te verwachten kosten (onder andere het organiseren van de ontmoetingsdag op 14 mei) en anderzijds door onzekerheid over de inkomsten (een aantal grote giften in 2021 zijn mogelijk niet structureel).