Ontmoetingsdag afgelast

Onderstaande ontmoetingsdag is helaas afgelast, vanwege onvoldoende aanmeldingen. Het bestuur zal de reden hiervan onderzoeken. Mogelijk speelt de ‘concurrentie’ van de Open Doors dag een rol.


 

Op zaterdag 8 oktober hoopt Hart van Homo’s een Ontmoetingsdag te houden voor homoseksuele jongeren en iedereen die hen ter harte gaat. Thema is ‘Vriendschap’. Sprekers zijn ds. J.L. de Jong (bestuurslid) en Herman van Wijngaarden (medewerker). De dag kost € 10,- per persoon, inclusief lunch en koffie/thee. 

De dag is bedoeld voor homoseksuele jongeren, familie en vrienden van…, ambtsdragers, pastorale medewerkers en verder iedereen die het belangrijk is dat er aandacht is voor homoseksuele jongeren. Behalve twee lezingen zal er veel ruimte zijn voor interactie en ontmoeting. Een oud-deelnemer aan de bijbelstudiegroepen en een ouder vertellen hun verhaal.

Plaats
Ichthuskerk (HHK)
Albert Cuyplaan 2c
3764 TR Soest

Tijden
9.30 uur inloop met koffie
10.00 uur aanvang
15.00 uur einde

Handreikingen
Herman van Wijngaarden richt zich in het ochtendprogramma met name tot de homoseksuele jongeren zelf. Hij zal het hebben over het belang van vriendschap, eventuele belemmeringen daarbij en handreikingen voor het aangaan en onderhouden van vriendschap. Van zijn hand is recent het boek Leven als vrienden – een hoge vorm van liefde verschenen. 

Ds. Jacob de Jong gaat hier in het middagprogramma op door, maar dan vooral gericht op de omgeving van homoseksuele jongeren: ambtsdragers, overige gemeenteleden, familie en vrienden. Hoe – en in hoeverre kunnen zij vriendschap bieden en faciliteren? Welke pastorale handreikingen kunnen zij hierin doen? En wat zegt de Bijbel hierover?