Ontmoetingsdag 2022 uitgesteld

De ontmoetingsdag die Hart van Homo’s op 14 mei hoopte te organiseren, wordt uitgesteld, vanwege personele onderbezetting in de voorbereiding. De nieuwe datum is zaterdag 8 oktober.

Sprekers zijn ds. J.L. de Jong (bestuurslid) en Herman van Wijngaarden (medewerker). Thema is: ‘Vriendschap’. 

De dag is bedoeld voor homoseksuele jongeren, familie en vrienden van…, ambtsdragers, pastorale medewerkers en verder iedereen die het belangrijk is dat er aandacht is voor homoseksuele jongeren. Behalve twee lezingen zal er veel ruimte zijn voor ontmoeting. Een aantal jongeren vertellen hun verhaal.

De dag wordt gehouden in de Ichthuskerk in Soest.

Handreikingen
Herman van Wijngaarden richt zich in het ochtendprogramma met name tot de homoseksuele jongeren zelf. Hij zal het hebben over het belang van vriendschap, eventuele belemmeringen daarbij en handreikingen voor het aangaan en onderhouden van vriendschap.

Ds. Jacob de Jong gaat hier in het middagprogramma op door, maar dan vooral gericht op de omgeving van homoseksuele jongeren: ambtsdragers, overige gemeenteleden, familie en vrienden. Hoe – en in hoeverre kunnen zij vriendschap bieden en faciliteren? Welke pastorale handreikingen kunnen zij hierin doen? En wat zegt de Bijbel hierover?