Boek over pastoraat aan homoseksuele jongeren

Pastoraat aan homoseksuele jongeren roept in veel kerken en gemeenten grote verlegenheid op. Dat blijkt ook uit een onderzoek dat gedaan is onder jongeren die bij Hart van Homo’s betrokken zijn. Als het erom gaat wie of wat een positieve rol gespeeld heeft bij het accepteren van de eigen homoseksualiteit, komt de kerk voor de meeste jongeren pas op de vijfde plaats – na vrienden, literatuur, professionele hulp en ouders. Een jongere verwoordde dat zo: ‘Je moet eerst zorgen dat de ouderlingen de juiste informatie over het thema hebben; je zorgt daarin soms meer voor hen dan zij voor jou.’

Juist daarom schreef Herman van Wijngaarden, medewerker van Hart van Homo’s, zijn boek ‘Om het hart van homo’s – pastoraat aan homoseksuele jongeren’. Hierin laat hij zien hoe je met homoseksuele jongeren kunt meelopen in hun proces, van acceptatie naar verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen homoseksualiteit. De uitdaging is om daarbij trouw te blijven aan de jongere én aan Gods onderwijs over seksualiteit.


AANBEVELINGEN

Om het hart van homo’s is voorzichtig waar je voorzichtig moet zijn en tegelijk duidelijk waar je niet onduidelijk mag zijn. Vanuit zijn jarenlange ervaring met pastoraat aan christelijke homo’s en lesbiennes en vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid trekt Herman van Wijngaarden op met allen die geroepen worden om hen pastoraal te begeleiden. Ook de jongeren zelf en hun ouders zullen zich in deze pastorale handreiking herkennen.

Dit prachtige boek geeft pastores houvast op een terrein waarop geestelijke leiding zo hard nodig is. Het bijbels onderwijs over huwelijk en seksualiteit is het uitgangspunt. Tegelijk biedt het ruimte voor homo’s om te komen tot een gezonde zelfaanvaarding. Tussen een volledige acceptatie van homoseksuele relaties en een volstrekte afwijzing van homoseksuele gerichtheid wijst Om het hart van homo’s een begaanbare weg. Wie als pastor met homo’s mee wil wandelen, moet leren om het hart voor hen te openen. Ik bid en verwacht dat dit boek tot grote zegen zal zijn.

dr. Henk van den Belt, hoogleraar systematische theologie, Vrije Universiteit Amsterdam


Een boek dat recht doet aan het gegeven dat we geschapen zijn met twee oren en één mond. Er wordt geluisterd naar het hart van God en het hart van homo’s. Je zult geen versimpelingen en gemakkelijke antwoorden vinden, naar welke kant toe ook maar. Geen boek om te fileren, maar om van te leren. Voor wie werkzaam is in het pastoraat, catechese of onderwijs is dit boek verplichte lectuur. Voor wie de wereld in de kerk verstikkend is, gaat een venster open om op adem te komen. Met name het hoofdstuk over de betekenis van vriendschap verdient alle aandacht.

dr. Maarten Kater, hoogleraar praktische theologie, Theologische Universiteit Apeldoorn


Herman van Wijngaarden biedt in Om het hart van homo’s een welkome en bijzonder praktische handreiking om in de gemeente van Christus als hetero’s en homo’s van hart tot hart met elkaar te communiceren.

dr. J. Hoek, theoloog en emeritus gemeentepredikant