Wie zijn wij?

Hart van Homo’s is in 2017 opgericht als stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. We willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Contactpersoon
Herman van Wijngaarden
Contact: info@hartvanhomos.nl

Stichting HvH

  • De stichting Hart van Homo’s is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 68352875.
  • Fiscaal nummer (RSIN) is 857406759.
  • Bankrekeningnummer NL79 SNSB 0947 8624 63 t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen.
  • Door de belastingdienst wordt Hart van Homo’s vanaf 22 maart 2017 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

Bestuur
Het bestuur van Hart van Homo’s bestaat uit:
Ds. Jacob de Jong (voorzitter) – CGK
Jan Paardenkooper (penningmeester) – GG
Wolter Rose – NGK
Christine Stam – GG
Ds. Willem Jan van de Velde – CGK
Jacobien van Willigen – PKN

Alle bestuursleden en de vrijwillige medewerkers doen hun werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige, onbezoldigde basis.

Medewerker
De stichting heeft één medewerker in dienst, voor één dag per week (0,18 fte), namelijk Herman van Wijngaarden.

Financiën
Het werk van Stichting HvH wordt financieel mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van donateurs en giften van particulieren en kerkelijke gemeenten en collectes. Verder zijn er inkomsten uit vergoedingen voor gastlessen en spreekbeurten. De financiële middelen worden uitsluitend aangewend om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Ze worden beheerd door de penningmeester (zie bestuur). De stichting heeft geen vermogen/bezit van betekenis.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2019.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2023.

Beleid
Hart van Homo’s wil informatie geven en steun bieden aan christen-jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen.

Wij willen een plek bieden waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel. Ook willen wij laten zien dat en hoe het mogelijk is om als homo – ook zonder seksuele relatie – een goed en vervuld leven te leiden.

De stichting wil een veilige en ondersteunende omgeving creëren voor hen die als christen recht willen doen aan hun eigen homo-zijn. Dit betekent concreet dat wanneer een jongere nog niet weet welke weg hij/zij wil gaan, het werk van de stichting erop gericht is steun te bieden tijdens deze zoektocht, zonder daarin een keuze af te dwingen.

Activiteiten
Om de doelstelling van de stichting en het beleid te realiseren, bieden we onder andere:

  • informatie via deze website
  • de mogelijkheid van coaching via email of een gesprek
  • trainingen, advisering en toerusting (kerkenraden, onderwijzend personeel, jeugdleiders e.d.)
  • inspiratiebijeenkomsten voor kerkelijke gemeenten
  • bijbelstudiegroepen voor jongeren
  • gastlessen op scholen

Jaarverslag 2023
Klik hier voor Highlights werkzaamheden 2023.

Met het oog op 2024
Klik hier voor de begroting van 2024.
– Bestedingen worden vooral aangewend voor medewerkerskosten.
– Verder willen we een nieuwe huisstijl lanceren met bijbehorende nieuwe website.

Laatst gewijzigd: 19-04-2024