Algemene voorwaarden online doneren

Als u het donatieformulier op deze website invult en opstuurt, geeft u toestemming aan de stichting Hart van Homo’s om een doorlopende of eenmalige incasso-opdracht van uw gift naar uw bank te sturen. Als u het niet eens bent met de betreffende afschrijving, kunt u deze binnen acht weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank.Uw betaalgegevens (zoals IBAN, bedrag en frequentie) gebruiken wij om de betaling uit te voeren. Via het opgegeven postadres, e-mailadres of telefoonnummer communiceren wij zo nodig met u over de donatie.

Alleen als u in het formulier daarom gevraagd hebt, gebruiken we uw email-adres voor het toezenden van onze nieuwsbrief.

We bewaren uw donatiegegevens zolang u donateur bent. Uw email-adres gebruiken we, als u daarvoor gekozen hebt, voor het toezenden van onze nieuwsbrief, totdat u zichzelf daarvoor uitschrijft.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Ze worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of laten vervallen, kunt u daarover een mail sturen naar info@hartvanhomos.nl.