Voor scholen

Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. En al zouden ze er niet toe verplicht zijn, dan is de noodzaak er nog steeds. Jongeren brengen een belangrijk deel van hun leven door op school en vaak is de school de plaats waar ze er voor het eerst over praten. Daarom is het belangrijk dat de school een veilige plek is. Neem hierover contact op met Herman van Wijngaarden.

Gastlessen
Hart van Homo’s kan gastlessen verzorgen voor alle leeftijden, zowel voor grote als voor kleine groepen. Zo’n les is didactisch verantwoord (interactief), informatief en sluit aan bij de identiteit van de school.

Docententrainingen
Hoe besteed je aandacht aan homoseksualiteit in de klas of mentorgroep? Hoe begeleid je jongeren die je op school vertellen over hun homoseksuele gevoelens? Over deze en dergelijke vragen verzorgt Hart van Homo’s speciale trainingen voor docenten en vertrouwenspersonen.