God

  • De ‘bril’ van God

    Je moet niet naar God kijken door de bril van je probleem; kijk naar je probleem door de ‘bril’ van God.lees meer
  • Gods leiding in je leven

    Zeven B's voor het zoeken van Gods leiding in je leven.lees meer