Waar komt het vandaan?

  • Hoe ontstaat een seksuele geaardheid?

    Voor de stelligheid waarmee vaak gezegd wordt dat de wetenschap heeft aangetoond dat een seksuele geaardheid is aangeboren, is gezien de huidige stand van het onderzoek weinig reden.lees meer
  • Is een homoseksuele geaardheid veranderbaar?

    Vooral in de Verenigde Staten waren positieve geluiden over de mogelijkheid van verandering tientallen jaren bijzonder populair. Daar is de afgelopen jaren wel de nodige verandering in gekomen.lees meer