Wij hebben (jo)uw steun nodig

Sinds we juni 2016 als Hart van Homo’s  naar buiten traden, is er veel gebeurd. Door een besluit van de Tweede Kamer  is de subsidie gestopt. Toch zijn we doorgegaan met onze activiteiten, wat mede mogelijk was dankzij de schikking die we met minister Bussemaker hebben getroffen. Ook voor de toekomst weten we ons afhankelijk van Gods leiding en zegen. 

Daarom vragen we vragen om uw gebed. Gebedspunten zijn bijvoorbeeld:

  • Dank voor de contacten die er zijn met homoseksuele jongeren, onder andere via de bijbelstudiegroepen.
  • Bid dat ook andere homoseksuele jongeren de weg naar ons weten te vinden.
  • Dank voor het deskundige bestuur dat inmiddels is samengesteld.
  • Bid dat er nieuwe financiële middelen komen om ons werk te kunnen voortzetten.

Giften
We hopen dat kerken en gemeenten zich mede-verantwoordelijk zullen weten voor de voortzetting van ons werk, ook in financiële zin. Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL79 SNSB 0947 8624 63 t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen. Hart van Homo’s wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Collectetekst
Wilt u in uw gemeente een collecte (laten) houden voor Hart van Homo’s, dan kunt u die aankondigen met bijvoorbeeld onderstaand bericht.

De stichting Hart van Homo’s wil homoseksuele jongeren ondersteunen en bemoedigen vanuit het geloof in Jezus Christus. Ze doet dat onder andere via bijbelstudiegroepen, de website www.hartvanhomos.nl en persoonlijke begeleiding via email. Verder verzorgt ze trainingen en toerustingsavonden voor kerkenraden, docenten, pastores en gemeenten. De stichting is volledig afhankelijk van giften. Ze hoopt het werk daarmee in de toekomst te kunnen uitbreiden.

Doneer