Voor kerken

De (kerkelijke) gemeente is bijbels gezien de plek waar het geloof gegeven en geoefend wordt – ook voor de homoseksuele jongere. Daarom vindt Hart van Homo’s het belangrijk dat deze jongeren hun plaats zoeken en houden binnen de gemeente. Dat vraagt wat van henzelf, maar ook van die gemeente. Daarom is Hart van Homo’s er ook voor de kerken.

Gemeente- en jongerenavonden
U kunt Hart van Homo’s uitnodigen voor een avondvullend programma over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld: ‘Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?’, ‘Hoe ga je als ouders om met het homo-zijn van je kind?’ Er zijn drie verschillende sprekers beschikbaar. Ook voor jeugdverenigingen, catechesegroepen of tienerclubs kan Hart van Homo’s een programma verzorgen. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Pastoraat
Hoe kun je homoseksuele jongeren nabij zijn in hun zoektocht naar antwoorden op vragen waar ze mee zitten, vooral ook in relatie tot het geloof? De praktijk leert dat het goed en belangrijk is om hierover na te denken. Over de pastorale kant van het onderwerp verzorgt Hart van Homo’s daarom trainingen voor
– kerkenraden
– jeugdleiders
– medewerkers pastoraat
Neem hiervoor contact op met Herman van Wijngaarden, schrijver van het boek Om het hart van homo’s – pastoraat aan homoseksuele jongeren.

Kerkenraden/oudstenraden
Regelmatig gebeurt het dat kerkenraden willen nadenken over homoseksualiteit, maar eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Of ze hebben al wel een begin gemaakt, maar willen verder nadenken over bepaalde vragen waar ze op gestuit zijn. Ook daarvoor is Hart van Homo’s beschikbaar. Neem contact op met Herman van Wijngaarden.

Een avond kost in principe € 240,- plus reiskosten.