Wat is een veilige kerk?

Wat is er nodig wil een kerk veilig voor homo’s zijn? Moet zij dan per se ruimte geven aan homoseksuele relaties? Die indruk wekken Martin de Jong en Wielie Elhorst in een artikel dat ze schreven voor het Nederlands Dagblad (14 mei 2018). Inzetten op een celibataire leefstijl zou zelfs kunnen leiden tot pogingen tot zelfdoding. Namens Hart van Homo’s schreef Herman van Wijngaarden een reactie.

Twee citaten daaruit:

‘Voor hen [Elhorst en De Jong] lijkt het te zijn: alleen als een kerk duidelijk communiceert dat een homojongere de ruimte krijgt om een relatie aan te gaan, is ze veilig. Doet de kerk dat níet, dan is ze niet veilig. Alsof veiligheid alleen gaat over welke visie je hebt over de seksuele relatie. Veiligheid heeft met veel meer te maken: werken aan weerbaarheid, met jongeren nadenken over zelfbeeld en geloof, de omgeving stimuleren tot bewustwording, et cetera. Allemaal dingen waar Hart van Homo’s aan werkt, samen met de plaatselijke gemeente.’

‘Wie is hier verantwoordelijk voor pogingen tot zelfmoord? Is dat degene die stelt dat het single blijven voor een christen-homo een serieuze optie is (ik zeg nergens dat je christen-zijn ervan afhangt), of is dat degene die de gedachte bevestigt dat je leven zonder seks de moeite niet waard is? Is dat degene die stelt dat seks een gave van God is (die Hij niet aan iedereen geeft), of degene die stelt dat seks een recht is voor iedereen?’

Lees hier het volledige artikel, dat op 17 mei 2018 geplaatst is in het Nederlands Dagblad.

 ‘Veilige kerk gaat boven je relatie’ (Overigens een kop van de redactie)

Desgevraagd hebben De Jong en Elhorst bevestigd dat ze doelen op het boekje ‘Oké, ik ben dus homo’.