Veilige school voor homo’s

In een veilige school voelt de leerling zich geaccepteerd en er is ruimte om te groeien en te leren. Voor veel leerlingen (en leraren) die worstelen met hun seksuele identiteit, is de school echter vaak géén veilige plek.

Een belangrijke reden hiervoor is de onbekendheid met en het onbegrip rondom het thema homoseksualiteit. Veel jongeren zijn zich er nauwelijks van bewust wat het betekent om homoseksueel te zijn. Dat er ondertussen wel degelijk mede-leerlingen zijn die hiermee worstelen, beseffen ze al helemaal niet. Daarom is het belangrijk om op een open manier aandacht aan het onderwerp te besteden. Het zal bijdragen aan de verbetering van het schoolklimaat.

Problemen
Dat heteroseksualiteit de norm is binnen een school, is niet zo vreemd. Feit is nu eenmaal dat  maar 4 tot 6 % van de Nederlandse bevolking LHBT is. Het wordt echter wel een probleem als  homoseksuele leerlingen meer dan gemiddeld problemen ervaren in hun functioneren op school. En die problemen zijn er: taboe op homoseksualiteit, grof taalgebruik, pesterijen, uitsluiting, vooroordelen of afkeer. De school is voor hen geen veilige plek.

Het bespreekbaar maken van deze problemen en begrip creëren voor de positie van homoseksuele leerlingen, zal een preventieve werking hebben. De eerste stap is om hierover gewoon in gesprek te gaan met de leerlingen.

Liefdevol en respectvol
Als leerlingen oog krijgen voor de ander die homoseksueel is – leerling of leraar –  en hierover leren liefdevol en respectvol te spreken, zal dit bijdrage aan een veilige school, voor iedereen!

Wilt u weten hoe u als docent kunt bijdragen aan een veilige school? Wil jij dat jouw school op een positieve en liefdevolle manier aandacht besteedt aan het thema homoseksualiteit? Neem contact op via info@hartvanhomos.nl. We denken graag met u/jou mee!