Bidden voor (Hart van) Homo’s

Na een erg roerige periode, waarin tot aan de Tweede Kamer toe over ons gesproken werd, zijn we blij dat we ons nu echt kunnen focussen op ons doel: het ondersteunen van christelijke homo-jongeren. We zijn ons er zeer van bewust dat we daarbij afhankelijk zijn van Gods leiding en zegen. Daarom willen we in de toekomst met enige regelmaat dank- en voorbedepunten delen, in de hoop dat u/jij met ons mee wilt bidden.

Dankpunten

  • We zijn blij dat de rust is weergekeerd en dat we financieel voorlopig in staat zijn om door te gaan.
  • Op dit moment hebben we via e-coaching contact met verschillende homoseksuele jongeren. Alleen al het feit dat ze hun vragen en ervaringen kunnen delen, is voor hen een grote steun.

Voorbedepunten

  • Op 19 november is onze eerste bootcamp over weerbaarheid. Wilt u bidden dat jongeren voor wie dit een belangrijke investering kan zijn, de weg hiernaartoe weten te vinden?
  • Op dit moment zijn we bezig met het oprichten van de stichting Hart van Homo’s, waarvoor we nog twee bestuursleden zoeken. Bid dat hiervoor de juiste mensen op ons pad komen.
  • We hebben tact, creativiteit en wijsheid nodig in het uitdenken van eventuele nieuwe activiteiten.
  • Bid voor jongeren die zichzelf erom veroordelen dat ze homo zijn. Vraag of God hen wil laten zien dat Zijn genade ook voor hen genoeg is.