Vernieuwde editie ‘Oké, ik ben dus homo’

December 2022 is de vernieuwde editie verschenen van het boek ‘Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus’, geschreven door HvH-medewerker Herman van Wijngaarden. Ten opzichte van de vorige editie is de tekst geactualiseerd, terwijl hier en daar andere accenten zijn gelegd. Verder zijn  zeven bijbelstudies toegevoegd voor persoonlijk gebruik of voor gespreksgroepen van homoseksuele jongeren. 

De ontdekking dat je homo bent, is voor geen enkele jongere makkelijk. Als christen mag je gelukkig geloven dat God ook van jou houdt. Toch roept het geloof vaak specifieke vragen op bij je homo-zijn. Dit boek gaat op deze vragen in. Aan de orde komen onder andere: zelfbeeld en -acceptatie, het geloof van een christen-homo, homoseksualiteit en de Bijbel, en het belang van vriendschap.


AANBEVELINGEN

‘Er zijn weinig boeken waarvan ik zeg: dit boek moet iedere christen lezen, maar dit is er één van. Geschreven vol begrip voor de vragen die er kunnen zijn rondom homoseksualiteit – en met liefde.’
Jan Kranendonk, directeur jeugdwerkorganisatie HGJB

‘Een helder boek waarin seksualiteit, liefde, trouw en celibaat eerlijk en open beschreven worden. Een mooie handreiking voor homoseksuele jongeren (en ouderen) en ouders, maar ook voor predikanten en pastores.’
André van Aarle, rooms-katholiek diaken, bisdom Rotterdam

‘Met ontwapenende nuchterheid schildert Herman het belang van een juiste waardering van seksualiteit in de navolging van Jezus. Een geweldige steun voor Gods homoseksuele en heteroseksuele kinderen die hun identiteit zoeken in Hem.’
Jacob Folkerts, voorganger Baptistengemeente Bethel in Drachten

‘Dit boek is een welkome handreiking voor mensen die weten  – of te weten komen – dat zij homo zijn. Tegelijkertijd is het ook voor anderen, niet in het minst voor werkers in het pastoraat, van waarde om vooroordelen weg te nemen, en goede communicatie te bevorderen.’
dr. Jan Hoek, hoogleraar theologie