Zelf een bijbelstudiegroep starten?

Gemeenten die zelf een bijbelstudiegroep willen starten met homoseksuele jongeren, kunnen daarbij gebruik maken van de bijbelstudies van Hart van Homo’s. Voorwaarde is wel dat de leider(s) van de bijbelstudiegroep een training volgt (volgen) om zich de principes en de werkwijze van de studies eigen te maken.

Doel van een HvH-bijbelstudiegroep is ontmoeting en groeien in geloof, steeds rond een bepaald bijbelgedeelte. Het materiaal hiervoor bestaat uit een serie van tien bijbelstudies (zie onder). Het is géén bijbelstudieserie over homoseksualiteit, maar een bijbelstudieserie over basics van het geloof, toegespitst op homoseksuele jongeren. Aan de hand daarvan denken jongeren erover na wat geloven (juist) voor hen betekent.

Eigen ‘kleur’
De onderwerpen zijn (op één na) dus allemaal onderwerpen die voor iedere christen belangrijk zijn, zoals: hoe kijkt God naar ons, hoe gaan we om met de zonde in ons leven, en wat betekent het om discipel van Jezus te zijn? De manier waarop deze onderwerpen uitgewerkt worden, kan voor homoseksuele jongeren wel een eigen ‘kleur’ krijgen.

De gesprekken zullen daarom in eerste instantie vooral gaan over het geloof in het algemeen: wat betekent dat voor jou? Van dááruit worden lijnen getrokken naar homoseksualiteit – en niet andersom. Je bent in de eerste plaats christen, je homo-zijn komt op de tweede (of derde…) plaats.

De studies zijn inmiddels door twee groepen ‘beproefd’ en naar aanleiding daarvan waar nodig aangepast.

Vertalingen
In de toelichting op de bijbelgedeelten wordt uitgegaan van de Herziene Statenvertaling. Bijbelgedeelten zijn afgedrukt in de bijbelstudies zelf, desgewenst in de oorspronkelijke Statenvertaling.

Praktische informatie

OVERZICHT BIJBELSTUDIES

  Titel Thema Bijbelgedeelte
1 ‘Goed dat je er bent’ Hoe kijkt God naar ons? Psalm 139:1-24
2 ‘Focus op God’ Hoe kijken wij naar God? Psalm 16
3 ‘Spiegel’ De zonde in ons leven Genesis 3:1-15
4 ‘Leven door de Geest’ De vrucht van de Geest Galaten 5:16-26
5 ‘Hoe belangrijk is seks?’ Seksualiteit en onthouding 1 Korinthe 7:1-9
6 ‘Dit raakt me, Paulus’ Homoseksualiteit Romeinen 1:18-32
7 ‘Vriendschap’ Het belang van vriendschap Prediker 4:9-12
8 ‘Born (t)his way’ Navolging Markus 8:31, 34-38
9 ‘We horen er allemaal bij’ De plaats in de gemeente 1 Korinthe 12:12-27
10 ‘Hoe hou je het vol?’ Volharding Romeinen 8:28-39