Posters Hart van Homo’s

Welke signalen zenden we als kerk uit over homoseksualiteit? Homoseksuele jongeren hebben op z’n minst behoefte aan signalen waaruit blijkt dat de kerk van hun bestaan af weet – of vooral: wíl weten. Genoemd worden in de voorbede is zo’n signaal. Een poster van Hart van Homo’s in de hal van de kerk, kan er ook een zijn.

Hart van Homo’s heeft zes posters gemaakt waarmee een kerk of een school kan laten zien: we willen er zijn voor homoseksuele jongeren. Ze doen daarmee ook een appèl op iedereen die de poster ziet: hoe denk jij eigenlijk over de homo in ons midden? Hieronder staan afbeeldingen van alle zes posters. Formaat is 42 x 30 cm.

De posters zijn te bestellen door € 12,50 (dat is inclusief verzendkosten) over te maken op bankrekeningnummer NL79 SNSB 0947 8624 63 t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen, met vermelding van het adres waar de posters naar toe gestuurd kunnen worden.

Twee manieren
De teksten van de poster zijn aan de ene kant heel neutraal, juist ook omdat je ze op twee manieren kunt lezen. Maar daardoor dwingen ze ook een reactie af: hoe is het eigenlijk onder ons? Als een jongere in onze gemeente homo blijkt te zijn, is er dan (n)iemand die hem ziet staan?
Hoewel de posters niet in de eerste plaats zijn bedoeld als reclame voor Hart van Homo’s, staat er wel – in kleine letters – een verwijzing naar de website van de stichting op. Homoseksuele jongeren vinden daar mogelijkheden om contact te zoeken met de stichting, bijvoorbeeld voor coaching.

Spanning
De posters zijn ontwikkeld en vormgegeven door homoseksuele jongeren die bij Hart van Homo’s betrokken zijn. Voor hen drukken ze de spanning uit waarin ze destijds binnen de gemeente stonden en soms nog staan.

Helaas is de poster ‘Hier is homo (g)een scheldwoord’ uitverkocht. Daar kan desgewenst wel een pdf van gestuurd worden. Stuur dan een mail naar herman@hartvanhomos.nl.