Visie werkgroep Hart van Homo’s

Het initiatief voor deze website is genomen door een groep mensen (homo en hetero) die vinden dat er meer ruimte moet komen voor homoseksuele jongeren binnen orthodox-christelijke gemeenschappen.

We willen informatie geven en steun bieden aan jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen. 

Hart van Homo’s is een plek waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel.

Onze visie
Klik hier voor de Visie Hart van homo’s. We hebben niet als doel om dit als ‘standpunt’ te verspreiden, maar willen wel duidelijk zijn over de visie van waaruit wij zelf leven. Je hoeft het er niet mee eens te zijn om van ons aanbod te kunnen profiteren! Aan onze bijbelstudiegroepen doen bijvoorbeeld ook jongeren mee die een andere visie hebben of die nog niet weten waar ze precies staan. Ook zij zijn van harte welkom.

Onze missie
Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. Van daaruit stimuleren wij homoseksuele jongeren om op een overwogen wijze met hun homo-zijn om te gaan. We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit.