Visie werkgroep Hart van Homo’s

Het initiatief voor deze website is genomen door een groep mensen (homo en hetero) die vinden dat er meer ruimte moet komen voor homoseksuele jongeren binnen orthodox-christelijke gemeenschappen.

We willen informatie geven en steun bieden aan jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen. 

Hart van Homo’s is een plek waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel.

Onze visie
Klik hier voor de Visie Hart van homo’s. We hebben niet als doel om dit als ‘standpunt’ te verspreiden, maar willen wel duidelijk zijn over de visie van waaruit wij zelf leven. Je hoeft het  niet met elke passage eens te zijn om van ons aanbod te kunnen profiteren!