Dr. Jan Hoek: ‘Het grijpt mij aan als ik zie dat homo’s zich niet gezien voelen’

Door de jaren heen zijn vragen rond homoseksualiteit steeds weer op mijn pad gekomen. Als predikant ontmoette ik in het pastoraat  jongeren en oudere mensen die homo zijn. Als theoloog heb ik in commissies intensief meegedacht over vragen rond de uitleg en toepassing van wat de  Bijbel al dan niet te zeggen heeft over ( homo)seksualiteit.

Er is op dit terrein veel verwarring en verdriet naast vreugde en dankbaarheid . Het grijpt mij aan als ik zie dat homo’s zich niet gezien en gehoord voelen binnen  de gemeente van Christus.  Allerlei vooroordelen spelen nog steeds een te grote rol. Liefde zet helaas lang niet altijd de toon. Er valt nog veel te verbeteren inzake openheid, begrip en respect.

Ik hoop dat Hart van Homo’s iets mag weerkaatsen van de liefdevolle aandacht  die Jezus voor alle mensen zonder uitzondering had en heeft.

Dr. Jan Hoek, emeritus predikant / hoogleraar