Waarom zou je in de Bijbel lezen?

Het is fantastisch dat God ons Zijn Woord, de Bijbel heeft gegeven. Niet in de eerste plaats vanwege die paar teksten over homoseksualiteit (daarover gaat het hieronder dus niet), maar omdat… nou ja, lees zelf: tien redenen om in de Bijbel te lezen!

1. Ik wil God (beter) leren kennen – De Bijbel is Gods manier om zich aan ons bekend te maken. Hij gaat het gesprek met ons aan. Door erin te lezen, ontdek je steeds meer over wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en hoe Hij is (Psalm 98:2).

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, Die u Heer, uw God, Die u [-] uit het slavenhuis geleid heeft (Exodus 20:1, 2).

2. Daarin vind ik het eeuwige leven – In de Bijbel ontmoeten we Jezus, die gezegd heeft: ‘Wie Mijn woord hoort, die heeft eeuwig leven (Johannes 5:24). Jezus’ woorden tillen ons uit boven onze eigen beperkingen. Geen belofte om zomaar naast je neer te leggen!

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt (Johannes 17:3).

3. Ik wil Gods plan met mijn leven ontdekken – In het leven moet je vaak moeilijke keuzes maken. De Bijbel geeft daarvoor geen kant-en-klare oplossingen, maar wel belangrijke richtlijnen. Zeg maar, een soort van basisprincipes.

Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen (Psalm 25:12).

4. Ik word er zelf beter en wijzer van – De Bijbel heeft ook iets van een cursusboek. Doordat je jezelf én God beter leert kennen, word je toegerust om als christen in deze tijd te leven (2 Timotheüs 3:14-17). Wijsheid heeft niet alleen met ouderdom te maken…

Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking (Psalm 119:99).

5. Het helpt me om met anderen om te gaan – Relaties met anderen kunnen best lastig zijn. Omdat God die relaties heel belangrijk vindt, geeft Hij er in de Bijbel veel aanwijzingen voor. Neem bijvoorbeeld wat Paulus in 1 Korintiërs 13:4-7 schrijft over de liefde – dat heeft al miljoenen mensen geïnspireerd.

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo (Jezus in Mattheüs 7:12).

6. Ik houd er de duivel mee op afstand – Het lijkt ouderwets, maar het is juist erg actueel om rekening mee te houden: de duivel is een realiteit en hij heeft het juist voorzien op mensen die de Bijbel serieus nemen. Het mooie is dat je hem met diezelfde Bijbel ook op afstand kunt houden (lees eventueel Mattheüs 4:1-11).

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stnad kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel  [-]. Neem het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord (Efeze 6:11 en 17).

7. Ik wil groeien in mijn geloof – Meer blijdschap, meer zekerheid, meer liefde, meer inzicht – God belooft dat je het zult ontvangen als je in geloof bezig bent met Zijn Woord (Efeze 3:14-21). Ontdek in de praktijk hoe God zich aan deze belofte houdt!

In het houden van de bepalingen van de Heere  ligt groot loon (Psalm 19:12).

8. Om zeker te weten dat God van mij houdt – Soms kun je het bijna niet (meer) geloven dat God echt van je houdt. Wat stel jij nou voor als klein mensje? En wat moet God wel niet denken over al die misstappen die je doet? Dan is het goed om zwart op wit te lezen wat God met jouw zonden doet en hoe ongelofelijk diep zijn liefde gaat (Romeinen 8:31-35).

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Jezus in Johannes 3:16).

9. Alleen zo houd ik het vol om te geloven – Geloven is niet hetzelfde als kiezen voor de makkelijkste weg. Tegenslag, onbegrip, pijn – je krijgt er allemaal mee te maken. De Bijbel is daar eerlijk over, maar spoort je tegelijk aan om het tóch vol te houden (Mattheüs 24:13).

Jaag gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.  Strijd de goede strijd van het geloof (Paulus in 1 Timotheüs 6:11).

10. Ik wil in de praktijk laten zien dat ik van God houd – Fantastisch om te weten dat God van je houdt. Wie daarvan overtuigd is, houdt omgekeerd ook van God en… wil dat laten zien door te leven uit zijn Woord (Johannes 14:21-24).

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen (Jezus in Johannes 14:23).

Uit: ‘Leer Me Lezen – Hoe de Bijbel opengaat’; Herman van Wijngaarden (red.); uitg. Jes! Zoetermeer (bijbelvertaling aangepast).