De ‘bril’ van God

‘Ik wil in God geloven, maar ik weet niet hoe dat nou moet als homo. Als ik daar nou eerst maar wat meer duidelijkheid over had…’

door Herman van Wijngaarden

Er zijn homo’s die denken dat ze pas echt christen kunnen zijn (belijdenis kunnen doen of zich laten dopen) als ze er uit zijn hoe het nou zit met ‘God en homoseksualiteit’. Aan de ene kant is dat best begrijpelijk. Er zijn heterojongeren die net zoiets denken. Ze hebben een bepaald probleem met seksualiteit, een zonde bijvoorbeeld, en ze denken: ik kan pas christen zijn als dat probleem is opgelost.

Toevertrouwen
Maar zo is het dus niet. Je wordt geen christen door een mening over homoseksualiteit. En je wordt geen christen door een zonde te overwinnen. Je wordt christen door je leven toe te vertrouwen aan de Heere Jezus! Dat lijkt misschien een dooddoener, maar is het toch echt niet.

Christen-zijn begint voor een homo op dezelfde manier als voor iedereen: door te geloven in God! Dat Hij je geschapen heeft. Dat je een zondaar bent, net als ieder ander, en dat Hij toch van je houdt. Dat Jezus door Zijn offer jouw zonden kan vergeven en jouw pijn kan genezen.

Probleem
Als jij een bepaald probleem hebt, kun je daar zó op gefocust zijn dat dat het allerbelangrijkste in je leven is. Nog belangrijker dan God zelf. En dan ga je naar God kijken door de bril van je probleem. Maar dan krijg je een heel beperkt en misschien zelfs verwrongen beeld van God.

De juiste volgorde is andersom: niet naar God kijken door de bril van je probleem, maar naar je probleem kijken door de ‘bril’ van God.

Beginnen
Als het gaat om homoseksualiteit betekent dat, dat je niet moet beginnen met de vraag: mag ‘het’ nou wel of mag het nou niet? Dat is best een belangrijke vraag, maar niet de allerbelangrijkste. De vraag waarmee je moet beginnen, is: geloof je dat God van je houdt en dat je Hem nodig hebt? Pas als je daar ‘ja’ op hebt gezegd, krijg je echt duidelijkheid over je homoseksualiteit.

Als je voor God verschijnt, gaat het er ten diepste alleen om of Hij Christus in jou herkent. Ben je door geloof Zijn eigendom geworden of heb je voor eigen rekening geleefd? Zo bezien, kan iemand die als homo ‘goed’ heeft geleefd (wat dat dan ook is) dus toch verloren gaan, bijvoorbeeld omdat hij dacht met zijn goede gedrag te hemel te verdienen. En iemand die ‘fout’ heeft gedacht en geleefd (wat dat dan ook is) kan toch behouden worden, namelijk als hij ondanks alles toch aan Jezus vasthield.