Gods leiding in je leven

‘Hoe wil God dat ik mijn leven inricht?’ ‘Hoe maak ik mijn keuzes met Hem?’ Dat zijn belangrijke vragen waar iedere christen voor komt te staan. Voor een homo zijn ze soms extra spannend, omdat bepaalde keuzes minder vanzelfsprekend zijn dan voor anderen.

Deze vragen hebben te maken met wat we noemen: ‘Gods leiding in je leven.’ Een mooi, maar soms ook verwarrend onderwerp. Dat laatste komt onder andere doordat mensen soms onvoldoende zien dat de Bijbel op twee verschillende manieren over Gods leiding spreekt. In Psalm 23, dé Psalm over Gods leiding, kom je ze allebei tegen.

Psalm 23

  • God leidt ons leven (een gegeven om op te vertrouwen) – We mogen geloven dat de Heere onze Herder is (vers 1). Dat betekent onder andere: zelfs al gaan we door een dal vol schaduw van de dood (vers 4), dan nog hoeven we geen kwaad te vrezen, want God is met ons. God is in control en Hij leidt ons er doorheen. Deze leiding hoeven we niet te zoeken, we mogen erop vertrouwen dat ze er is.
  • God wil ons leven leiden (een opdracht om te volgen) Op de weg achter de Herder aan, komen we voor allerlei keuzes te staan. Niet elke keuze is even belangrijk, maar sommige keuzes zijn dat wel. Het kan zelfs gaan om een keuze tussen ‘goed’ of ‘fout’. Zeker in dat laatste geval is het belangrijk dat je je door God en Zijn Woord (‘het spoor van de gerechtigheid’, vers 3) laat leiden. Of anders gezegd: dat je Zijn leiding zoekt. God wil ons helpen bij het maken van keuzes.

Zeven B’s
We mogen God vragen om wijsheid en inzicht bij het maken van keuzes. Want Hij is betrokken op ons leven en wil ons graag helpen. Hoe doet Hij dat? Ds. Wim Markus noemt in zijn boek ‘Multiple choice’ (uitgeverij Jes!) zeven wegwijzers waarop we mogen letten. Het zijn zeven B’s, uiteraard voorafgegaan door de B van Bidden: vraag God om Zijn leiding!

1. Bekering: dagelijks na zelfonderzoek

Het is goed jezelf voortdurend te onderzoeken of je (nog steeds) gericht bent op Gods wil. Dat wil zeggen: of je bij alle keuzes die je moet maken, de goede grenzen van de vrije keuzeruimte die God ons geeft (Zijn geboden en beloften) wilt respecteren.

2.Bijbelstudie naar vergelijkbare situaties

Zijn er in de Bijbel gedeelten die gaan over een vergelijkbare keuze? Zeggen die iets wat voor jou belangrijk is? Probeer daar eerlijk naar te kijken en laat je gezeggen!

3. Bijzonder verlangen.

Ga na of de Heere God een bijzonder verlangen in je hart heeft gelegd en probeer de bedoeling daarvan te begrijpen. Anders gezegd: let op het vuur dat in je leven is gaan branden. Is er in je leven geen groot vuur gaan branden, dan ben je niets minder voor God, maar brengt deze derde wegwijzer je alleen niet verder.

4. Beproeving: dichte deuren?

Een dichte deur kan een vingerwijzing zijn van God waardoor je weer een volgende stap op je levensweg kunt zetten.

5. Berekenen: plussen en minnen

Het kan duidelijkheid geven om een keer heel nuchter alle ins en outs op een rijtje te zetten, alle voor- en nadelen, plussen en minnen.

6. Bespreken met anderen

Het is verstandig om bij moeilijke beslissingen ook anderen te vragen om met jou naar het probleem te kijken. Van hun kennis, wijsheid en levenservaring mag je royaal gebruik maken, vooral als ze jou kennen. God spreekt door andere mensen heen!

7. Beslissing nemen

Neem zo, na alles overwogen te hebben, voor Gods aangezicht een beslissing en vraag of je vrede krijgt in je hart.