Andere homo-organisaties

Naast Hart van Homo’s zijn er nog andere christelijke homo-organisaties – elk met hun eigen accenten, visie en kleur. Onderstaande omschrijvingen zijn overgenomen van de betreffende websites.

ChristenQueer
‘biedt mensen die tot de LHBTI-doelgroep behoren en die zich aangesproken voelen door de Bijbel, een veilige plek waar ontmoeting centraal staat. Daarnaast levert ChristenQueer een bijdrage aan het gesprek over homoseksualiteit en christen-zijn in kerk en samenleving. ChristenQueer wil inclusiviteit bevorderen en christelijke gemeenten en gemeenschappen helpen een visie te ontwikkelen die bijdraagt aan een veilig klimaat voor alle LHBTI-ers.’

Verscheurd.nl
‘wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert en zonder vooroordelen en cliché’s.’

Onderweg.nu
‘is een website van en voor mensen met homoseksuele gevoelens, die willen luisteren naar Gods wil in hun leven.’ Onderweg.nu biedt ‘een plek waar je kunt praten over je angst, twijfels, verlangens en vragen. In contact met een maatje of in supportgroepen.’ Mensen die vanwege hun leeftijd (30+) niet tot de eerste doelgroep van Hart van Homo’s behoren, verwijzen we graag door naar deze organisatie.

Vernieuwd.com
‘Deze website wil mensen terzijde staan die worstelen met de combinatie van enerzijds homo- of transgendergevoelens en anderzijds te willen leven in harmonie met God en Zijn openbaring in de Bijbel.’