Verschillende boeken

Hoe ‘moet’ je denken over christen-zijn en homoseksualiteit? Als je daarover verder wilt nadenken, kun je bijvoorbeeld deze boeken lezen. De eerste negen boeken liggen het dichtst bij wie wij zijn als Hart van Homo’s. De laatste drie boeken leggen – in meerdere of mindere mate – andere accenten. Oordeel zelf!

Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus, door Herman van Wijngaarden. Onder andere over: het geloof van een christen-homo, homoseksualiteit en de Bijbel, de plaats van seksualiteit, en het belang van vriendschap.

Om het hart van homo’s – pastoraat aan homoseksuele jongeren, door Herman van Wijngaarden, medewerker van Hart van Homo’s. Een boek voor iedereen die met homoseksuele jongeren wil meelopen – en voor homoseksuele jongeren zelf. Met onder andere hoofdstukken over ‘Homo’s in de gemeente’, ‘Wie ben je als pastor’ en ‘Het doel van pastorale begeleiding’. Lees hier de aanbevelingen van dr. Henk van den Belt en dr. Maarten Kater.

Geliefden, omdat homoseksualiteit meer is dan een kwestie, door Preston Sprinkle.  In dit boek gaat Sprinkle uitgebreid – en op een oorspronkelijke manier – in op de vraag wat de Bijbel wel en niet zegt over homoseksualiteit. Ook de praktische kanten aan het onderwerp komen aan de orde. Lees hier een bespreking door ds. J.A. de Jong, bestuurslid van Hart van Homo’s.

Hoopvol levenGedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit, door Wesley HillSoms lijkt het erop dat je als christelijke gemeente moet kiezen: of trouw blijven aan het onderwijs van Jezus en de apostelen, of een veilig thuis bieden aan homo’s. Wesley Hill laat ons in dit openhartige en tegelijk hoopvolle boek zien dat het allebei kan’ (dr. Wolter Rose, bestuurslid van Hart van Homo’s, in zijn Woord vooraf. Lees hier een bespreking van Gert-Jan Schaap in Visie (EO).

Spiritual friendship – Finding Love in the Church as a Celibate Gay Christian, door Wesley Hill. Zoals de titel zegt: een  boek over vriendschap, waarin de auteur ook zijn eigen ervaringen verwerkt.

Single, gay, Christian a personal journey of faith and sexual identity, door Gregory Coles. Een kwetsbaar verhaal over geloof en homoseksualiteit, met een voorwoord van Wesley Hill (zie voorgaande twee boeken).

A War of Loves The Unexpected Story of a Gay Activist Discovering Jesus, door David Bennett. David Bennett vertelt hierin wat het voor hem betekende toen hij van een atheïstische homo-activist christen werd. Het werd een reis van zoeken hoe hij zijn geloof en seksualiteit met elkaar kon verenigen, maar vooral van het ontdekken van de hogere roeping van Jezus Christus.

Vernieuwd en onveranderd – Uit de kast, opnieuw geboren, en dan?, door Rachel Gilson. Rachel Gilson legt hier en daar andere accenten dan Hart van Homo’s, maar dat neemt niet weg dat dit boek zeker het lezen waard is.  Lees hier de bespreking door Herman van Wijngaarden in het Reformatorisch Dagblad.

Ongeordende liefde – Wim Houtman in gesprek met Antoine Bodar. Over homoseksualiteit, geloof, kerk en samenleving. In 2018 verscheen een tweede, herziene druk van de oorspronkelijke uitgave uit 2006. Ook Hart van Homo’s wordt genoemd.


Een onwaarschijnlijke bekering – Het verhaal van een hoogleraar Engels die het christelijk geloof ontdekt, door Rosaria Champagne Butterfield. De lesbische hoogleraar Rosaria Champagne Butterfield was hoogleraar aan een vooraanstaande universiteit en nam actief deel aan de homo- en lesbogemeenschap. Dat veranderde toen ze toen ze tot bekering kwam. (Dit boek is alleen nog tweedehands te koop.)

Verscheurd, door Justin Lee. Justin Lee groeide op in een ‘streng’ evangelisch milieu in de VS. In dit boek brengt hij er verslag van uit hoe hij door bijbelstudie tot de overtuiging kwam dat de Bijbel ruimte laat voor de homoseksuele relatie.

De veilige kerk – acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap, door John Lapré. De auteur vertelt zijn eigen verhaal over homoseksualiteit en bepleit dat de kerk ruimte laat voor verschil van mening over dit onderwerp. Lees hier een bespreking van Herman van Wijngaarden in het Reformatorisch Dagblad.