Waar vind ik hulp?

Sommige jongeren raken er helemaal van in de knoop als ze ontdekken dat ze homo zijn. Andere kunnen het min of meer gemakkelijk accepteren. Geen van beide is raar. Goed om erbij stil te staan of je (professionele) hulp nodig hebt. En zo ja, waar je die kunt vinden!

Sommige ouders beginnen gelijk over ‘hulp zoeken’ als een zoon of dochter vertelt dat hij/zij homo is. Dat is goed bedoeld, maar soms vergeten ze te vragen of hun zoon/dochter daar wel behoefte aan heeft. Dat hoeft namelijk helemaal niet het geval te zijn. Misschien is het voor jou genoeg dat je er gewoon eerlijk over kunt zijn; verder zit je er niet zo mee. Laat je dan niet aanpraten dat je naar een psycholoog moet ofzo.

Naar je luisteren
Maar het is ook niet vreemd of zwak als je wel hulp nodig hebt. Veel homo-jongeren hebben een laag zelfbeeld, omdat ze ervaren dat ze ‘anders dan anderen’ zijn. Er zijn er ook die heel lang met hun geheim rondlopen. Ze hebben niet de moed om het aan ouders of anderen te vertellen. Ze zijn bang voor de reacties, bang voor het etiket.  Het is dan een eenzame strijd –  vol vragen over jezelf en over de toekomst.

Als je moeite hebt met het verwerken van de ontdekking dat je homo bent, of als je het niet aan je ouders durft te vertellen, is het goed om hulp te zoeken. Dat kan zijn bij iemand die je goed kent, bijvoorbeeld uit je vriendenkring of bij je predikant, voorganger of wijkouderling. Het is belangrijk dat je je zorgen en vragen kunt delen met iemand die je vertrouwt; iemand die je raad en steun kan geven. 

Alleen al het feit dat mensen naar je luisteren, er voor je willen zijn en met je willen bidden, kan je leven een positieve wending geven.

Hulpverleners
Maar niet iedereen wil hulp van een bekende of van iemand uit bijvoorbeeld de kerkelijke gemeente. Misschien ben je toch bang om afgewezen te worden. Of je bent bang dat die ander jouw geheim niet geheim zal houden.

Heb je hulp nodig maar vind je hulp vanuit je eigen netwerk geen goed idee, dan is het voor jou beter om hulp te vragen aan iemand die wat verder van je afstaat (iemand die niet behoort tot je directe omgeving).

In dat geval, of als de problematiek extra moeilijk is, kun je ook hulp zoeken bij een professionele hulpverlener.  Professionele hulpverleners hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet met anderen over jou zullen praten. En natuurlijk zullen zij je op geen enkele manier veroordelen. Ze willen samen met jou werken aan je vragen en problemen.

Zoek je professionele christelijke hulp dan kun je terecht op de site www.nvvch.nl  of op www.ikzoekchristelijkehulp.nl