Waar vind ik hulp?

Sommige jongeren raken er helemaal van in de knoop als ze ontdekken dat ze homo zijn. Andere kunnen het min of meer gemakkelijk accepteren. Geen van beide is raar. Goed om erbij stil te staan of je (professionele) hulp nodig hebt. En zo ja, waar je die kunt vinden!

Sommige ouders beginnen gelijk over ‘hulp zoeken’ als een zoon of dochter vertelt dat hij/zij homo is. Dat is goed bedoeld, maar soms vergeten ze te vragen of hun zoon/dochter daar wel behoefte aan heeft. Dat hoeft namelijk helemaal niet het geval te zijn. Misschien is het voor jou genoeg dat je er gewoon eerlijk over kunt zijn; verder zit je er niet zo mee. Laat je dan niet aanpraten dat je naar een psycholoog moet ofzo.

Naar je luisteren
Maar het is ook niet vreemd of zwak als je wel hulp nodig hebt. Veel homo-jongeren hebben een laag zelfbeeld, omdat ze ervaren dat ze ‘anders dan anderen’ zijn. Er zijn er ook die heel lang met hun geheim rondlopen. Ze hebben niet de moed om het aan ouders of anderen te vertellen. Ze zijn bang voor de reacties, bang voor het etiket.  Het is dan een eenzame strijd –  vol vragen over jezelf en over de toekomst.

Als je moeite hebt met het verwerken van de ontdekking dat je homo bent, of als je het niet aan je ouders durft te vertellen, is het goed om hulp te zoeken. Dat kan zijn bij iemand die je goed kent, bijvoorbeeld uit je vriendenkring of bij je predikant, voorganger of wijkouderling. Het is belangrijk dat je je zorgen en vragen kunt delen met iemand die je vertrouwt; iemand die je raad en steun kan geven. 

Alleen al het feit dat mensen naar je luisteren, er voor je willen zijn en met je willen bidden, kan je leven een positieve wending geven.

Hulpverleners
Maar niet iedereen wil hulp van een bekende of van iemand uit bijvoorbeeld de kerkelijke gemeente. Misschien ben je toch bang om afgewezen te worden. Of je bent bang dat die ander jouw geheim niet geheim zal houden.

Heb je hulp nodig maar vind je hulp vanuit je eigen netwerk geen goed idee, dan is het voor jou beter om hulp te vragen aan iemand die wat verder van je afstaat (iemand die niet behoort tot je directe omgeving).

Het is goed om eerst naar de huisarts te gaan, die kan meedenken of er professionele hulp nodig is. Hij kent jouw achtergrond, die van je woonplaats en misschien ook nog wel van de kerk.

Homoseksualiteit is een risicofactor voor psychiatrische stoornissen als depressie, sociale fobie en gebruik van alcohol en drugs. Dit gaat over ruim een derde van de totale groep (bron: Trimbos Instituut Utrecht). Als daar bij jou sprake van is, bespreek dan ook dit met de huisarts.

Minderheidsstress is een belangrijke oorzaak van psychische problemen bij homo’s. Dat kan bijvoorbeeld gaan om gepest worden op school, vervelende dingen horen in de kerk, of uitgestoten worden door de familie. Maar ook in de sport of op straat kun je te maken krijgen met discriminatie. Het gebeurt overal, ook al is de tolerantie groot in Nederland.

Het voordeel van professionele hulpverleners is, dat ze beroepsgeheim hebben. Zonder jouw toestemming mogen ze niet met anderen over jou praten. Het is belangrijk dat je een klik hebt met de hulpverlener. Alleen dan is er ruimte om je hart echt te luchten, en om samen te werken aan jouw vragen en problemen. Zoek een andere hulpverlener als de klik er niet is.

Zoek je professionele christelijke hulp dan kun je terecht op de site www.nvvch.nl  of op www.ikzoekchristelijkehulp.nl