Bijbelstudiegroep voor homo’s die bewust single zijn

Op dit moment loopt er een bijbelstudiegroep voor personen van 25-40 jaar die er (principieel) voor gekozen hebben om single te blijven. Doel is: ontmoeting rond de Bijbel, waarbij ervaringen en vragen gedeeld kunnen worden. Omdat deze groep inmiddels al op of over de helft van het aantal studies is, kun je je hiervoor niet meer aanmelden. Mogelijk wordt er in de toekomst een nieuwe groep gestart. Heb je  belangstelling, stuur dan een mail naar Herman van Wijngaarden, herman@hartvanhomos.nl.

De andere bijbelstudiegroepen staan ook open voor jongeren die de visie van Hart van Homo’s niet delen, of die daaraan twijfelen. Deze kring is wat dat betreft anders. Hij is bedoeld voor personen die al door de vragen rond ‘wel/niet relatie’ zijn heengegaan en die behoefte hebben aan herkenning en steun bij hun keuze om alleen te blijven. De groep is nadrukkelijk géén zelfhulpgroep. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij anderen kan mee nemen in hun proces.

Voor het overige is de informatie grotendeels dezelfde als die voor de andere groepen.

Ontmoeting
Doel van een bijbelstudiegroep is ontmoeting en groeien in geloof, steeds rond een bepaald bijbelgedeelte. Voor deze avonden is een serie van tien bijbelstudies geschreven (zie onder, mogelijk slaan we studie 6 over). Het is géén bijbelstudieserie over homoseksualiteit, maar een bijbelstudieserie over basics van het geloof, toegespitst op homoseksuele jongeren. We willen met elkaar nadenken over wat geloven (juist) voor ons betekent. 

Eigen ‘kleur’
De onderwerpen zijn (op één na) allemaal onderwerpen die voor iedere christen belangrijk zijn, zoals: hoe kijkt God naar ons, hoe gaan we om met de zonde in ons leven, en wat betekent het om discipel van Jezus te zijn? Alleen, de manier waarop we ons deze onderwerpen eigen proberen te maken, kan voor homo’s wel een eigen ‘kleur’ krijgen.

De gesprekken zullen daarom in eerste instantie vooral gaan over het geloof in het algemeen: wat betekent dat voor jou? Van dááruit trekken we lijnen naar homoseksualiteit – en niet andersom. Je bent in de eerste plaats christen, je homo-zijn komt op de tweede (of derde…) plaats.

Elke maand
De bijbelstudies worden elke maand op een vrijdagavond gehouden.

OVERZICHT BIJBELSTUDIES

  Titel Thema Bijbelgedeelte
1 ‘Goed dat je er bent’ Hoe kijkt God naar ons? Psalm 139:1-24
2 ‘Focus op God’ Hoe kijken wij naar God? Psalm 16
3 ‘Spiegel’ De zonde in ons leven Genesis 3:1-15
4 ‘Leven door de Geest’ De vrucht van de Geest Galaten 5:16-26
5 ‘Hoe belangrijk is seks?’ Seksualiteit en onthouding 1 Korinthe 7:1-9
6 ‘Wat zou Jezus ervan vinden?’ Homoseksualiteit Mattheüs 19:3-12 en Romeinen 1:18-32
7 ‘Vriendschap’ Het belang van vriendschap Prediker 4:9-12
8 ‘Born (t)his way’ Navolging Markus 8:31, 34-38
9 ‘We horen er allemaal bij’ De plaats in de gemeente 1 Korinthe 12:12-27
10 ‘Hoe hou je het vol?’ Volharding Romeinen 8:28-39

 

30 augustus 2023, laatst gewijzigd 6 mei 2024