De laatste motie…

Uit een column die Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, op 19 juli schreef in het Nederlands Dagblad.

‘Het was in de laatste week voor het zomerreces dat een geest van diepe verontwaardiging vaardig werd over de grote meerderheid van de Tweede kamer. Het ging om een subsidie voor Hart van Homo’s, een christelijke organisatie die jongeren wil helpen bij hun coming-out en bij de aanvaarding van hun geaardheid. Omdat de organisatie de optie van het celibaat openhoudt, was steun tegen het zere been van de Kamermeerderheid. De woordvoerders van VVD, PvdA en D66 leken niet voor elkaar te willen onderdoen in hun boosheid over die subsidie en in hun ijver om daar een streep doorheen te halen. De laatste motie van het parlementaire jaar was een motie die uitsprak dat er een einde moest komen aan de financiële steun voor Hart van Homo’s. Het was de verantwoordelijke minister Bussemaker die als enige in dat debat een liberaal geluid liet horen. Ze zei zelf niets te hebben met de geloofsopvattingen van Hart van Homo’s, maar benadrukte dat niet iedereen haar seculier-liberale opvattingen deelt en hoeft te delen om in aanmerking te komen voor subsidie. Haar reactie op de motie was een lichtpunt in een donkere avond.’