Hart van Homo’s treft schikking met minister

Hart van Homo’s gaat niet in beroep tegen het besluit van minister Bussemaker om de subsidie aan Hart van Homo’s stop te zetten. De stichting aanvaardt het feit dat de minister tot dit besluit gedwongen is door de motie van Anouschka van Miltenburg (VVD), Pia Dijkstra (D’66) en Keklik Yücel (PvdA), die net voor het zomerreces door de Tweede Kamer is aangenomen. Met het ministerie van OCW wordt een schikking getroffen.

Hart van Homo’s is teleurgesteld over het besluit van de Tweede Kamer. Minister Bussemaker heeft in de debatten die hieraan vooraf gingen, volgehouden dat Hart van Homo’s wel degelijk voldoet aan de criteria op grond waarvan destijds subsidie is verleend. De minister wees er dan ook op dat Hart van Homo’s tegen het intrekken van de subsidie in beroep kan gaan en grote kans maakt om van de rechter gelijk te krijgen.

Toch ziet Hart van Homo’s af van een gang naar de rechter. De stichting hoopt dat het gesprek over ruimte voor een minderheidsstandpunt in een democratie gaande blijft, maar ziet daarin op dit moment voor zichzelf geen taak. Op basis van haar doelstelling wil ze vanaf nu alle tijd en energie steken in het ondersteunen van homoseksuele jongeren in reformatorische, gereformeerde en evangelische kring, onder andere door het aanbieden van e-coaching.

De komende periode gaat Hart van Homo’s zich volledig richten op het opzetten en uitbouwen van haar activiteiten. Op 19 november is er bijvoorbeeld voor het eerst een Bootcamp. Om de activiteiten, de website en de e-coaching te kunnen continueren zal zij in de nabije toekomst een beroep doen op haar achterland voor financiële steun.

[Bovenstaande is de tekst van het persbericht dat we 10 oktober hebben verspreid]