‘Hij is goed. Hij is Koning.’

‘Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze Koning.’

Dat was één van de motto’s waaronder Wolter Rose op onze ontmoetingsdag van zaterdag 7 oktober zijn referaat hield over ‘Het evangelie voor homo’s.’ Het motto is ontleend aan het sprookje ‘De leeuw, de heks en de kleerkast’ van C.S. Lewis. ‘Hij’, dat is Aslan, de grote Leeuw en de Koning van Narnia. Aslan is in dit sprookje een metafoor voor Christus.

Als Lucy, één van de vier hoofdpersonen in dit boek vraagt of Aslan – omdat hij een leeuw is –  dan tóch niet gevaarlijk is, antwoordt meneer Bever:

‘Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze Koning.’ Volgens Rose zegt dit alles over het evangelie – voor iedere christen, homo of hetero.

Een samenvatting van de lezing van Wolter Rose verschijnt binnenkort op deze website.


Mooie dag
Als bestuur, medewerkers en vrijwilligers kijken we terug op een mooie dag. Met zo’n honderd mensen hebben we nagedacht over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de homoseksuele broeders en zusters in de gemeente (zie overzicht workshops hieronder). Natuurlijk blijven er veel vragen over of zijn er zelfs nieuwe vragen bij gekomen. Maar uit de reacties na afloop van de dag, bleek dat mensen bemoedigd en geprikkeld naar huis zijn gegaan.

Erg mooi was ook de workshop voor en door homoseksuele jongeren, waarin allerlei ervaringen zijn gedeeld.

Aan het einde is een collecte gehouden die ruim € 700,- opbracht.

Wilt u iets aan ons kwijt naar aanleiding van de ontmoetingsdag? Gebruik daarvoor dan dit formulier, of stuur een mailtje naar info@hartvanhomos.nl.


GEHOUDEN WORKSHOPS

Homoseksualiteit en het onderwijs – door Wietske Kruyswijk, medewerker Hart van Homo’s
Hoe besteed je in het christelijke voortgezet onderwijs aandacht aan het onderwerp homoseksualiteit, op een manier die veilig is voor de homoseksuele jongere én die recht doet aan de identiteit van de school? In deze workshop willen we daar met elkaar over nadenken. Ook vertellen we onder andere hoe Hart van Homo’s hierbij kan helpen.

Dichte deuren of open harten – door leden van de werkgroep ‘ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid’
Voor de meeste ouders is het een grote schok als hun zoon of dochter vertelt dat hij/zij homoseksuele gevoelens heeft. Je wilt er zijn voor je kind, maar je hebt zelf ook heel veel vragen. Voor ouders in de reformatorische gezindte zijn er gesprekskringen ‘Ouders en familie rondom’. In deze workshop hoort u over deze kringen, maar krijgt u vooral ook de gelegenheid om uw gedachten te delen aan de hand van een aantal dilemma’s/stellingen.

De homo en zijn seksualiteit – door Wilbert Weerd, psycho-sociaal therapeut en oprichter van de praktijk Dichterbij Herstel
In het pastoraat aan homoseksuele jongeren kun je het over allerlei dingen hebben. Eén van de belangrijkste onderwerpen komt niet zo makkelijk aan de orde: zijn of haar beleving van seksualiteit. Toch liggen juist dáár (uiteraard) veel vragen – en problemen. Durven we het ook dáár over te hebben? Bijvoorbeeld over porno en zelfbevrediging? Daarover gaan we samen in gesprek.

Korte cursus pastoraat – door Herman van Wijngaarden, medewerker Hart van Homo’s
Het pastoraat aan homoseksuele jongeren in de gemeente staat vaak onder spanning. Je wilt recht doen aan de jongeren om wie het gaat, maar ook aan het onderwijs van Jezus en de apostelen over seksualiteit. In deze workshop bespreken we een paar hoofdpunten, zoals de pastorale grondhouding, het doel van het pastoraat en de visie van waaruit je kunt werken.

De gemeente en (beleid rond) homoseksualiteit – door Hans Wulffraat, predikant in de Chinese CAMA-gemeente te Zoetermeer
In veel gemeenten komt homoseksualiteit nauwelijks ter sprake. Gemeenteleden – en vooral ook: homoseksuele gemeenteleden – vragen zich daarom af: ‘Hoe denken “wij” er eigenlijk over?’ Het is belangrijk dat een kerkenraad of oudstenraad hierover communiceert. Maar wát communiceer je dan? Welke ruimte wil en kan je aan homoseksuelen geven? Hoe formuleer je hierover beleid?

Samen bouwen aan veiligheid – door Pieter van Boven en Wout Schonewille, bestuursleden Hart van Homo’s
We willen dat de gemeente een veilige plaats voor homo’s is. Maar veel jongeren ervaren dat niet zo. Hoe kunnen we daarin verandering brengen? Hart van Homo’s heeft op die vraag lang niet alle antwoorden. Daarom wordt dit een echte workshop: samen willen we erover nadenken hoe een gemeente voor homo’s een veilige omgeving kan bieden. Breng uw gedachten en ideeën in!

Jongeren onder elkaar – door Jaco en Sieds, deelnemers bijbelstudiegroep Hart van Homo’s
Als homoseksuele jongere zou je er best ‘s over willen praten: hoe gaan andere jongeren er nu mee om? Hebben (of hadden) zij dezelfde vragen als ik? Dezelfde ervaringen? Toch kan het ook spannend of zelfs eng zijn om daarvoor bij elkaar te gaan zitten.  Jaco en Sieds nodigen je uit om het er vandaag (aan de hand van een ‘veilige’ werkvorm) even over te hebben, als homoseksuele jongeren onder elkaar. Ze zullen ook iets vertellen over de bijbelstudiegroep van Hart van Homo’s, waar ze beide aan meedoen.