Kamer vraagt subsidie in te trekken

In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 juli heeft de Tweede Kamer de motie over Hart van Homo’s aangenomen die Anouschka van Miltenburg (VVD) heeft ingediend, samen met Pia Dijkstra (D’66) en Keklik Yücel (PvdA). De motie verzoekt de minister om per direct de subsidierelatie met Hart van Homo’s in te trekken.

Wij zijn hierover teleurgesteld. Minister Bussemaker heeft in de debatten voorafgaand aan dit besluit overtuigend aangetoond dat Hart van Homo’s wel degelijk – en nog steeds – voldoet aan de formele criteria op grond waarvan destijds subsidie is verleend. De minister wees er dan ook op dat Hart van Homo’s tegen het intrekken van de subsidie in beroep kan gaan en grote kans maakt om van de rechter gelijk te krijgen.

Het is schokkend om te vernemen dat de Kamer desondanks meent dat de subsidie moet worden ingetrokken. In het debat zei minister Bussemaker op woensdag 6 juli: ‘Ik verleen deze subsidie omdat ik reformatorische jongeren die worstelen met hun geaardheid niet in de kou willen laten staan.’ De Kamer heeft ervoor gekozen om dat wél te doen. Want inderdaad, zoals Bussemaker ook zei, voor het werk van Hart van Homo’s is er op dit moment geen alternatief.

We wachten af welk besluit minister Bussemaker naar aanleiding van deze motie zal nemen.