Na het besluit van de minister

19 juli 2016
PERSBERICHT

Hart van Homo’s wacht het gesprek af dat minister Bussemaker met haar wil aangaan over de afwikkeling van het stopzetten van de subsidie. Met de subsidiestop voert de minister de motie uit waarin de Tweede Kamer daarom heeft gevraagd, ondanks het feit dat er voor het intrekken van de subsidie geen gronden zijn. Minister Bussemaker heeft de Kamer erop gewezen dat Hart van Homo’s in beroep kan gaan tegen het besluit en dan waarschijnlijk door de rechter in het gelijk zal worden gesteld. Of Hart van Homo’s inderdaad in beroep gaat, beslist de organisatie na het gesprek met de minister.

Het besluit dat de minister heeft genomen laat voor Hart van Homo’s onverlet dat zij grote waardering heeft voor de manier waarop minister Bussemaker de subsidie in de Tweede Kamer heeft verdedigd. ‘We zijn ervan onder de indruk hoe zij geprobeerd heeft ook minister te zijn voor homo’s uit reformatorische (en evangelische) kring. Terecht heeft ze opgemerkt dat er geen alternatief voorhanden is om deze homo’s te bereiken. Des te meer betreuren we dat de Tweede Kamer de motie heeft aangenomen, zelfs nadat de minister aangaf dat daartoe geen gronden aanwezig zijn.’

Hart van Homo’s betreurt dan ook de tendentieuze berichtgeving rond het besluit van de minister, als zou zij zich niet kunnen vinden in de ideologie van Hart van Homo’s. In de brief waarin zij haar besluit aan de Tweede Kamer meedeelt, doet zij daarover geen enkele uitspraak. Ze heeft eerder gezegd dat Hart van Homo’s aan de subsidievoorwaarden voldoet en dat doelstelling en activiteiten daarvan passen in het beleid van de overheid op het punt van emancipatie en seksuele diversiteit.

Bestuur
In afwachting van het gesprek met de minister gaat Hart van Homo’s na de zomer een actieve campagne voeren om de betrokkenheid met het achterland te vergroten. Mede met het oog daarop is een bestuur gevormd bestaande uit Wout Schonewille (PKN), Anneke Fahner (Gereformeerde Gemeente) en Wolter Rose (GKV). Naar een bestuurslid uit evangelische kring wordt nog gezocht.

Uit reacties van verschillende predikanten en andere leiders, maakt de stichting i.o. op dat kerken en gemeentes waartoe de doelgroep behoort, bereid zijn om het voortbestaan van Hart van Homo’s ook financieel mogelijk te maken. Giften kunnen op dit moment overgemaakt worden ten name van Weerbaar in Seksualiteit, de uitvoerder van het project Hart van Homo’s (zie hartvanhomos.nl, onder knop Steun ons). Na de zomer zal een eigen bankrekeningnummer geopend worden op naam van de stichting, die nu nog in oprichting is.