Nieuw bankrekeningnummer

Sinds juni 2017 is de Stichting Hart van Homo’s ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 68352875. Ze heeft nu ook een nieuw bankrekeningnummer: 

NL79 SNSB 0947 8624 63

Tot voor kort was Hart van Homo’s een project van Weerbaar in Seksualiteit, waarvan ook het bankrekeningnummer werd gebruikt.

Giften kunnen nu rechtstreeks overgemaakt worden op NL79 SNSB 0947 8624 63  t.n.v. Stichting Hart van Homo’s te Driebergen.