Nieuwe organisatie voor homoseksuele jongeren

Hart van Homo’s

Op de EO-Jongerendag van zaterdag 4 juni treedt ze voor het eerst naar buiten: de  stichting Hart van Homo’s, die zich met name richt op homoseksuele jongeren in reformatorische en evangelische kring. De start van deze stichting is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij wordt uitgevoerd door het bureau Weerbaar in Seksualiteit.  

Initiatiefnemers van de nieuwe homo-organisatie zijn Wietske Kruyswijk en Herman van Wijngaarden. Wietske Kruyswijk is eigenaar van Weerbaar in Seksualiteit, een ontwikkel- en trainingsbureau voor lesmaterialen rondom seksualiteit voor het Voortgezet Onderwijs. Herman van Wijngaarden is auteur van het boekje ‘Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus’. Ze worden bijgestaan door een werkgroep bestaande uit Ad de Boer (voormalig directeur EO), Ben Zijl (psychosociale hulpverlener en seksuoloog), Wolter Rose (docent TU Kampen) en verschillende homoseksuele jongeren.

Missiestatement
Doel van de stichting is gezicht en steun geven aan homoseksuele jongeren uit het ‘orthodoxere’ deel van de kerk. Haar missie-statement luidt: ‘Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. Van daaruit kiezen wijzelf voor vriendschap zonder seksuele relatie. We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit.’

Op de EO-Jongerendag wordt de laatste stap gezet voor het online gaan van de website www.hartvanhomos.nl. Daarop staat allerlei informatie die relevant is voor homoseksuele jongeren, bijvoorbeeld over (homo-)seksualiteit, geloof en vriendschap. Andere onderdelen van de site zijn verhalen van jongeren en blogs van gastschrijvers. Ook wordt de mogelijkheid geboden voor e-coaching en voor contact via WhatsApp.

Lessenserie
Dit najaar komt Hart van Homo’s met een korte lessenserie over homoseksualiteit, bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Voor docenten die de lessen gaan geven, is er een docententraining beschikbaar. Andere activiteiten die op stapel staan, zijn ‘meet ups’ voor homoseksuele jongeren en een Bootcamp van een dag, waarin het vooral draait om weerbaarheidstraining.