Onderzoek kerk en homo, de kast op een kier

In het novembernummer van De Nieuwe Koers staan de resultaten van een onderzoek naar homo-emancipatie in orthodox-protestantse kerken/gemeenten. De algemene tendens is inhoudelijk dat men het hebben van homoseksuele gevoelens accepteert. De onderzochte kerkgenootschappen laten in hun synoderapporten en –besluiten daarentegen weinig ruimte voor homorelaties. Alleen in de Nederlands Gereformeerde Kerken kiert het op dit punt.