Op zoek naar steviger financieel draagvlak

De stichting Hart van Homo’s wil actief gaan zoeken naar een steviger financieel draagvlak. De toegenomen waardering van haar werk heeft onvoldoende geleid tot groei aan inkomsten. Daardoor is continuering van het dienstverband van Herman van Wijngaarden (één dag per week) geen vanzelfsprekendheid. De stichting krijgt geen subsidie.

Pieter van Boven, voorzitter van de stichting: ‘We merken dat de urgentie van het werk van Hart van Homo’s steeds breder wordt erkend. Maar het is ons nog onvoldoende gelukt om duidelijk te maken dat aan dat werk ook een prijskaartje hangt. De afgelopen jaren heeft een kleine, maar trouwe achterban ons voorzien van voldoende middelen om Herman van Wijngaarden voor één dag per week betaald werk te laten verrichten. Maar die steun is onvoldoende om deze overeenkomst op langere termijn te continueren.’

Afhankelijk
Het eerste jaar van haar bestaan, ontving de stichting Hart van Homo’s subsidie van het ministerie van OCW. Het parlement dwong de toenmalige minister Bussemaker echter de subsidierelatie te verbreken. Sindsdien is de stichting in financiële zin vooral afhankelijk van  giften van particulieren en kerken, en voor een klein deel van vergoedingen voor spreekbeurten. De bijbelstudiegroepen, de coaching van jongeren en de advisering via email zijn gratis. De stichting wil deze diensten liefst ook gratis blijven aanbieden.

De stichting is op zoek naar iemand die voor haar fondsen kan werven, of naar middelen om zo iemand aan te stellen. Verder zijn er advertenties gemaakt die geplaatst kunnen worden in kerkbladen (zie hieronder). Een kleine gerealiseerde activiteit is de mogelijkheid om online te doneren via deze site.

Pieter van Boven: ‘Bewust leggen we een deel van de financiële verantwoordelijkheid voor ons werk bij de achterban die ons in morele zin al steunt. We zijn er voor de homoseksuele jongeren in de gemeente en bieden daarbij expertise die een gemeente zelf vaak nog niet heeft. We hopen daarom dat vooral ook meer gemeenten ons zullen gaan steunen.’

Download hier:
advertentie staand klein 
advertentie liggend klein
advertentie staand groot
advertentie liggend groot

Collectebericht
De stichting Hart van Homo’s wil homoseksuele jongeren ondersteunen en bemoedigen vanuit het geloof in Jezus Christus. Ze doet dat onder andere via bijbelstudiegroepen, de website www.hartvanhomos.nl en persoonlijke begeleiding via email. Verder verzorgt ze trainingen en toerustingsavonden voor kerkenraden, docenten, pastores en gemeenten. De stichting ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften.