Positief resultaat Hart van Homo’s

De stichting Hart van Homo’s heeft over het jaar 2022 een positief resultaat behaald van € 7753,- in plaats van een begroot verlies van € 3750,-. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn een toename van giften van particulieren, bedrijven en kerken. Vooral kerken hebben in 2022 fors meer bijgedragen. Ook de inkomsten uit gastlessen en lezingen zijn hoger dan begroot.

Voorzitter van het bestuur ds. Jacob de Jong zegt erg dankbaar te zijn voor dit resultaat: ‘Hieruit blijkt dat het draagvlak van Hart van Homo’s toeneemt. Het belang van ons werk wordt steeds meer gezien.’

Website
Belangrijkste effect van dit positieve resultaat is dat het dienstverband van Herman van Wijngaarden (een dag per week) voor 2023 is veilig gesteld. Verder is de stichting aan het sparen voor middelen om haar doelstelling nog beter voor het voetlicht te brengen. Een vernieuwde website staat daarbij hoog op het wensenlijstje. Mede daardoor hoopt de stichting de inkomsten voor de toekomst te kunnen continueren.

Voor het complete financiële jaarverslag klik hier.

6 maart 2023