‘Waar staat Hart van Homo’s op collecterooster?’

‘Gemeentes collecteren voor de voedselbank, de opvang van daklozen en hulp aan gedetineerden, maar waar staat Hart van Homo’s op het collecterooster?’

Deze vraag stelt Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, zaterdag 26 mei in een artikel naar aanleiding van ‘Vijftig jaar na de revolutie’ . De revolutie van de jaren zestig hield ook een seksuele revolutie in. ‘Anno 2018 weten christenen nog steeds niet goed raad met de gevolgen van die seksuele revolutie’,  constateert De Bruijn. Hieronder een fragment uit het artikel, waarin hij ook stilstaat bij de discussie die ontstond na de Suitsupply-reclame.

‘De opvattingen over abortus zijn gelijk gebleven, maar die over de plaats van de vrouw niet. Echtscheiding komt steeds vaker voor. Seksuele gemeenschap in verkeringstijd is meer regel dan uitzondering. Maar homoseksualiteit blijft een taboeonderwerp, vooral bij de oudere generatie. Soms ontmoet je nog predikanten en ambtsdragers die menen dat „dat gelukkig in hun gemeente niet voorkomt.”’

‘Hoe komt het dat christenen hier niet eenduidig mee omgaan? Een homo met zijn vriend voor een verjaardag, bruiloft of zakelijke receptie uitnodigen, stuit vaak op bezwaren. Bij een samenwonend stel of een gescheiden moeder lijkt dat probleem veel kleiner. Gemeentes collecteren voor de voedselbank, de opvang van daklozen en hulp aan gedetineerden, maar waar staat Hart van Homo’s op het collecterooster?’

[einde citaat]

Kerkblad
Hart van Homo’s ontvangt geen subsidie en is financieel afhankelijk van bijdragen van particulieren en kerkelijke gemeenten. Voor gemeenten die een collecte voor Hart van Homo’s overwegen, volgt hieronder een tekst om de collecte aan te kondigen in het kerkblad. Voor meer informatie over de stichting zie hier.

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. Van daaruit stimuleert zij homoseksuele jongeren om op een overwogen wijze met hun homo-zijn om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Hoe belangrijk is seksualiteit?’  en ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen. De visie van de stichting is dat de Bijbel voor christen-homo’s de weg wijst van het single blijven, maar in haar activiteiten staat de stichting open voor álle christelijke homo-jongeren. ‘We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit’ (missiestatement). Voor meer informatie zie www.hartvanhomos.nl.