‘Te weinig bekend in de gemeenten’

Hart van homo’s is in de gemeenten nog te weinig bekend, signaleert P.J. Vergunst, hoofdredacteur van De Waarheidsvriend.

In De Waarheidsvriend van 30 juni staat een artikel van zijn hand naar aanleiding van het boek Homo in de biblebelt. Aan het einde schrijft hij:

‘Het laatste wat me raakte, was het belang van de stichting Hart van homo’s, in de gemeenten nog te weinig bekend. Vele jonge homo’s geven aan tijdens de bijbelstudiegroepen geleerd te hebben om homoseksuele gevoelens bespreekbaar te maken, identificatiefiguren te ontmoeten én gestimuleerd te worden vanuit persoonlijke omgang met God Zijn wil voor hun persoonlijke leven te ontdekken.

Mag dat een aanbeveling zijn om in uw gemeente Hart van homo’s onder de aandacht te brengen? Misschien kunt u onderstaande tekst (via de kerkenraad) aanleveren bij de redactie van uw kerkblad of gemeentewebsite. Hier vindt u een versie in Word.

Hart van homo’s

Ook in onze gemeente zijn homoseksuele jongeren. Misschien praten ze erover, maar misschien ook niet, want vaak durven ze hun vragen en ervaringen niet open te delen. Speciaal voor hen is er de stichting Hart van homo’s. Deze stichting ‘gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God’ (website). Van daaruit stimuleren ze homoseksuele jongeren om op een overwogen wijze met hun homo-zijn om te gaan. Een belangrijk middel daarvoor vormen de bijbelstudiegroepen. Deze zijn toegankelijk zijn voor álle homoseksuele jongeren, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit. Van harte aanbevolen, zie www.hartvanhomos.nl.

Overigens zijn we erg blij dat we sinds kort een professionele communicatiemedewerker als vrijwilliger hebben. We gaan dus aan de slag met onze bekendheid.

08-07-2022