Verschillende boeken

Hoe ‘moet’ je denken over christen-zijn en homoseksualiteit? Als je daarover verder wilt nadenken, kun je bijvoorbeeld deze boeken lezen. De eerste drie boeken liggen het dichtst bij wie wij zijn als Hart van Homo’s. De andere drie boeken leggen – in meerdere of mindere mate – andere accenten. Oordeel zelf!

Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus, door Herman van Wijngaarden. Onder andere over: het geloof van een christen-homo, homoseksualiteit en de Bijbel, de plaats van seksualiteit, en het belang van vriendschap.

Washed and waiting – Reflections on Christian Faithfulness and Homosexuality, door Wesley HillEen persoonlijk verhaal, waarin de auteur verantwoording aflegt van hoe hij met zijn homoseksualiteit trouw wil zijn aan Christus

Spiritual friendship – Finding Love in the Church as a Celibate Gay Christian, door Wesley Hill. Zoals de titel zegt: een  boek over vriendschap, waarin de auteur ook zijn eigen ervaringen verwerkt.

Een onwaarschijnlijke bekering – Het verhaal van een hoogleraar Engels die het christelijk geloof ontdekt, door Rosaria Champagne Butterfield. De lesbische hoogleraar Rosaria Champagne Butterfield was hoogleraar aan een vooraanstaande universiteit en nam actief deel aan de homo- en lesbogemeenschap. Dat veranderde toen ze toen ze tot bekering kwam.

Verscheurd, door Justin Lee. Justin Lee groeide op in een ‘streng’ evangelisch milieu in de VS. In dit boek brengt hij er verslag van uit hoe hij door bijbelstudie tot de overtuiging kwam dat de Bijbel ruimte laat voor de homoseksuele relatie.

De veilige kerk – acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap, door John Lapré. De auteur vertelt zijn eigen verhaal over homoseksualiteit en bepleit dat de kerk ruimte laat voor verschil van mening over dit onderwerp.