Mensen met autisme vaker biseksueel

Mensen met autisme zijn veel vaker dan gemiddeld biseksueel en iets vaker homoseksueel. Ook kunnen ze te maken hebben met genderdysforie, dat wil zeggen dat het gevoel van man of vrouw te zijn verstoord is. Er zijn wetenschappelijke theorieën over de oorzaken, maar bewijzen zijn er niet. Men denkt aan hormonen en aan culturele factoren.

Autisten zijn er druk mee om zich aan te passen en gewoon te lijken. Dan is uit de kast komen misschien wel extra ingewikkeld. Ook zijn er onder hen die makkelijk te pesten zijn. Dat maakt mensen met autisme gevoelig voor stress en discriminatie omdat ze homo zijn. Dat kan leiden tot een sociale angststoornis en depressie.

Kenmerken
Het stereotype beeld van de autist als een nerd achter de computer, klopt niet. Er zijn mensen met autisme die een baan hebben in de zorg of in het onderwijs.

Autisme is voor mannen anders dan voor vrouwen Bij vrouwen wordt het minder vaak herkend. Vrouwen verstoppen en compenseren de symptomen, ze zijn beter in andere mensen nadoen.

Kenmerken van autisme zijn onder meer:

  • sociale problemen met communicatie en interactie;
  • beperkte en herhalende gedragspatronen, interesses of activiteiten;
  • en tot slot overgevoeligheid of ondergevoeligheid voor zintuigelijke prikkels.

Relatie
De laatste jaren neemt de Vrije Universiteit in haar onderzoek naar autisme zaken mee als gender en relaties. Van de mannen met autisme is 41% alleenstaand en van de vrouwen 48%, een grote minderheid. De mensen die een relatie hebben, heteroseksueel of homoseksueel, zijn over het algemeen wat ouder. Autisten ontwikkelen zich sociaal-emotioneel langzamer, vandaar dat een lief een tijd op zich laat wachten. Dus een deel van die jongere alleenstaanden gaat in de toekomst wel degelijk iemand vinden.

Ga je kijken naar de homoseksuele relaties, dan hebben 5% van de mannen en 3,5% van de vrouwen een relatie. Hier volgen nog wat cijfers van de Vrije Universiteit uit het Nederlands Autisme Register.

Vrouwen met autisme
53%     heteroseksueel
29%     biseksueel
14%     anders (bijvoorbeeld aseksueel)
4%       homoseksueel

Mannen met autisme
78%     heteroseksueel
12%     biseksueel
6%       homoseksueel
4%       anders (bijvoorbeeld aseksueel)

Opvallend is dan dat maar 3,5% van de vrouwen een relatie heeft met iemand van het eigen geslacht. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk waarom dat zo is. Mensen met autisme zijn vaker biseksueel. In het onderzoek van Rutgers Een wereld van verschil staat dat biseksuele personen meestal toch wel een voorkeur hebben voor iemand van het andere geslacht en daar ook een relatie mee hebben. Driekwart van de biseksuele vrouwen heeft een voorkeur voor een man. Dat neemt niet weg dat er gevoelens zijn voor het eigen geslacht en dat iemand daar mee kan worstelen, ook al hebben deze vrouwen een man.

Verwarrend
Aantrekkingskracht naar twee geslachten is misschien wel meer verwarrend dan duidelijk homoseksuele aantrekkingskracht. Biseksuele mensen hebben het moeilijker, dat is wel uit onderzoek gekomen. In Nederland komen de biseksuele vrouwen en mannen meestal niet uit de kast en ze identificeren zich niet met de homobeweging. Dat kan hen eenzamer maken, ze kennen ook niemand die met hetzelfde te doen heeft.

Biseksuele mensen komen meestal niet uit de kast. Maar als je psychisch kwetsbaar bent, kun je beter wel iemand in vertrouwen nemen, omdat het goed is voor je geestelijke gezondheid. Dus zet de kastdeur op een kier bij betrouwbare mensen, om af en toe je hart te luchten en niet depressief te worden. Maar voel je niet verplicht om dit op je werk te vertellen, of bij de voetbalvereniging.

Er zijn tot slot ook zorgen om biseksuele vrouwen met en zonder autisme. Volgens de LHBT Monitor 2018 (Sociaal Cultureel Planbureau) hebben ze vaker een slechte lichamelijke en psychische gezondheid. Ook zijn ze nogal eens slachtoffer van geweld of seksueel misbruik door een bekende.

Annette van der Vliet