Luister ’s even!

‘Een dag niet geluisterd is een dag niet geleefd.’ Onlangs las ik deze quote van ‘Visje’ en ik besefte dat hier een belangrijke waarheid in zit.

Luisteren kan best moeilijk zijn voor sommige mensen, helemaal als het gaat over homoseksualiteit. Ze willen van alles weten over  je coming-out, over de dieptepunten in je leven, en over  je ‘standpunt’. Tegelijkertijd willen ze vaak nog even hun eigen standpunt duidelijk maken. Ik wil best luisteren naar deze mensen, maar ik vind wel dat luisteren wederzijds moet zijn.

Luisteren naar anderen kan pas echt als zij ook willen luisteren naar jouw verhaal. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk dat laatste is – juist als je midden in je coming-out zit, maar zeker ook als je die fase al voorbij bent; en nog veel meer als je die fase nog niet hebt gehad.

Sinds ik mijn coming-out heb gehad en eerlijk ben over mijn eigen verhaal, zie ik groei in veel dingen, bijvoorbeeld: een betere relatie met God, meer vrienden en hechtere banden met mensen in mijn omgeving.

Gehoord worden is hét medicijn om kracht te ontvangen voor elke nieuwe dag; om verder te gaan en je te richten op de (misschien wel onzekere) toekomst.

 

Sinds ik mijn coming-out heb gehad
en eerlijk ben over mijn eigen verhaal,
zie ik groei in veel dingen.

 

Ga dus vooral niet in je schulp zitten. Als je dat doet, zorgt dat vaak alleen maar voor nare en depressieve gevoelens.

Er zijn altijd mensen die naar je willen luisteren. Zelfs wanneer je je niet veilig voelt om je verhaal te doen bij iemand in je directe omgeving, of wanneer je daar onzekerheid over voelt, of als je bang bent om geconfronteerd te worden met dingen waar je niet mee geconfronteerd wil worden – zelfs dan zijn er mogelijkheden om te praten. Hart van Homo’s heeft bijvoorbeeld een e-coachingsprogramma waarin de mogelijkheid gegeven wordt om je hart te luchten en vragen te stellen. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn.

Wat kunnen wijzelf als homo’s voor verschil maken met betrekking tot het gesprek over homoseksualiteit?

Ik betrap mijzelf er vaak op dat ik niet eens meer luister naar mensen die een andere kijk op homo’s hebben dan ikzelf. Dit komt doordat ik weet dat ik door vervelende reacties teleurgesteld ga worden. Daarom probeer ik deze reacties te ontwijken.

Toch is de eerste stap voor ons, denk ik, om te blijven luisteren naar wat anderen zeggen en daar ook eerlijk op te reageren. Want als wij, als homo’s, al niet meer het gesprek willen aangaan over homoseksualiteit, wie moeten het dan wel doen?

 

Als wij, als homo’s, al niet meer het gesprek
willen aangaan over homoseksualiteit,
wie moeten het dan wel doen?

 

Heb vertrouwen! Dit wil ik je nog meegeven. God heeft een plan met jou. Breng al je zorgen bij God, leg alles bij het kruis van Jezus. Juist ook als je niet snapt waar God mee bezig is.

Ik weet zeker dat Hij de enige is die er echt voor kan zorgen dat jij geholpen wordt in wat jij nodig hebt. Spreek uit wat je voelt richting God, wees eerlijk. In Micha 7:7 staat: ‘Mijn God zal mij horen.’ Wij maken zelf nog wel eens fouten, en mensen kunnen soms slecht luisteren, maar God luistert altijd naar jou!

‘Een dag niet geluisterd is een dag niet geleefd.’

Jorian van Leeuwen

(Jorian is deelnemer van een HvH-bijbelstudiegroep)