Onderzoek over homo’s in reformatorische gemeenten (4): een laagdrempelige gemeente!

‘Hoor ik erbij?’
Een jaar geleden plaatste Cornellie Morks een oproep op de website van Hart van Homo’s. Ze zocht reformatorische jongeren die ze mocht interviewen voor haar afstudeerscriptie Pedagogiek aan de Driestar Hogeschool in Gouda. Drie jongeren meldden zich. Samen met zeven andere jongeren en drie predikanten werden ze uitgebreid geïnterviewd over de vraag: wat hebben homoseksuele nodig om op een positieve manier lid te zijn van hun reformatorische, kerkelijke gemeente? We vinden het mooi dat er zoveel jongeren en predikanten hun bijdrage wilden leveren aan dit onderzoek.

Cornellie vroeg jongeren hoe ze zelf hun relatie met de gemeente, kerkenraad en predikanten ervaren. Daarnaast was er aandacht voor de reacties die ze vanuit hun omgeving kregen  nadat ze hun homoseksuele gevoelens bekend maakten. Was er pastorale aandacht en begeleiding vanuit de predikant en kerkenraad? Meestal waren dit positieve ervaringen, maar er zaten ook reacties tussen die uiterst pijnlijk waren. Daarnaast vroeg ze de jongeren wat ze nodig hebben om verbondenheid en ondersteuning vanuit de kerkelijke gemeente te ervaren. In de komende weken zullen we een aantal adviezen delen die de jongeren en predikanten tijdens de gesprekken met Cornellie gaven.

Dit gebeurt in vier blogs waarin de volgende adviezen worden uitgewerkt:

  1. Benoem homoseksualiteit.
  2. Geef informatie. Geef ruimte.
  3. Word een veilige kerk.
  4. Wees een laagdrempelige, open gemeente.

Deze keer deel 4: Wees een laagdrempelige gemeente!


Wat geven reformatorische jongeren en predikanten als advies (4)?
Wees een laagdrempelige, open gemeente.

Voor jongeren is het lang niet altijd belangrijk dat er veel aandacht is voor homoseksualiteit. Sommige jongeren hebben dat juist liever niet. Waar hebben ze dan wel behoefte aan? Uit de scriptie ‘Hoor ik erbij?’:

  • Waar ze wel behoefte aan hebben, is dat er in de gemeente oog is voor singles. Laat in de prediking merken dat het huwelijk niet de enige manier is om een rijk en volwaardig leven te kunnen leiden, maar belicht ook de positieve kanten van een celibatair leven.
  • Laat homoseksuele gemeenteleden volwaardige leden zijn en geef ze vertrouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om het vervullen van taken en ambten in de kerkenraad of het jeugdwerk. Behandel hen daarbij net als andere gemeenteleden: in het vertrouwen dat ze als lid van de kerkelijke gemeente verlangen met God te leven.
  • Jongeren hebben behoefte aan een open gemeenteklimaat, waarin het ook als single makkelijk is om onderlinge contacten te leggen. Laagdrempelige contactmomenten kunnen hierbij helpend zijn. Voorbeelden hiervan zijn: een gemeente-app, wijkkringen en activiteiten die alleen voor mannen of alleen voor vrouwen georganiseerd worden. Zo kan er een heel mooie interactie ontstaan tussen gehuwden en ongehuwden en ben je echt samen gemeente.

Uit: Cornellie Morks, Hoor ik erbij? (afstudeerscriptie HBO Pedagogiek, Driestar Hogeschool)