Een rood kruis vóór mensen!

Het is u vast niet ontgaan, de rel omtrent de zogenaamde ‘anti-homofolder’. Bescherm onze gezinnen voor onsmakelijke reclames en onzedelijke taferelen. Erotische posters uit het straatbeeld.

Wat ben ik blij dat wij thuis de E-paperversie van het Reformatorisch Dagblad hebben. Daardoor hoefde ik gelukkig zelf geen flyer met een groot rood kruis te vinden op onze deurmat. Want dat was wat ik zag. Twee zoenende mannen met een groot rood kruis er doorheen.

Iedereen viel erover.
Het lijkt mij dat zoiets te verwachten was!
Wat bij mij achterblijft, zijn vragen.

Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. U mag van mij,  mits op bijbelse gronden, beweren dat een homoseksuele relatie niet in overeenstemming is met Gods Woord. Maar hoe zouden wij deze mening moeten ventileren? Moeten we die mening op deze manier ventileren?

Is erover nagedacht wat een flyer als deze zal oproepen binnen onze samenleving? Me dunkt dat niemand een glazen bol nodig zou hebben gehad om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te voorspellen.

Wederom negativiteit over christenen en homoseksualiteit. Opnieuw vooroordelen bevestigd. Opnieuw de vraag in mijn hart: mijn omgeving vindt dit toch hopelijk óók kwetsend?

Want dat is wat het is: kwetsend.
Een vriend van mij verwoordde mooi wat hij ervan vond: ‘Ik heb dubbele loyaliteit.’ Inderdaad, ook wij – zelf homoseksueel – zijn het niet geheel oneens met de boodschap van de flyer. U mag het vanuit de Bijbel niet eens zijn met homoseksuele relaties.
Maar moet hierover een flyer verschijnen? Is het normaal om medemensen die al niet in een gemakkelijk schuitje zitten (wat maar weer eens bleek tijdens de gewraakte SuitSupply-campagne zelf) af te beelden met een groot rood kruis er doorheen?

Zulke negatieve connotaties te gebruiken wanneer u spreekt over de liefde tussen twee personen? Mensen die niet zelden te maken krijgen met gescheld en geweld vanwege hun relatie weer de grond in trappen?

Ik zei het al: wat bij mij overblijft, zijn veel vragen.

Toch weet ik ook één ding zeker. Gisteren was het Goede Vrijdag, een goede vrijdag! De dag waarop we gedenken dat Jezus kwam en Zijn leven gaf, voor mensen die uit zichzelf zo snel naar de (mogelijke) splinter in het oog van de ander kijken.

Jezus zette geen rood kruis door mensen. Hij gaf een rood kruis vóór mensen! Hij kwam niet om de betweters te redden; niet om mensen te redden die zichzelf uiterst geschikt vonden voor de zaligheid. Hij kwam voor zondaren. U en ik. En Hij heeft ons duidelijk gezegd wat Zijn gebod is.

‘Waar Ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ (Joh. 13:33b-35)

Marieke, deelneemster van de bijbelstudiegroep van Hart van Homo’s