‘Volgende week collecteren we voor Hart van Homo’s’

In een interview vroeg een journalist van een christelijk blad me: ‘Denk je dat er nog toekomst is voor Hart van Homo’s?’ Ze doelde daarmee op de ruimte die de overheid in de toekomst zal geven aan onze stichting.  Mag je nog publiekelijk uitdragen dat het huwelijk een relatie is tussen een man en een vrouw? Of wordt dat betiteld als onderdrukkend voor homo’s, of zelfs als een poging tot homogenezing die verboden moet worden? 

Toch heb ik in mijn antwoord aan die journalist niet zoveel gezegd over de overheid. Inderdaad, het valt te hopen dat de overheid volledige ruimte blijft geven aan een stichting als de onze.  Maar ik vermoed dat de toekomst van Hart van Homo’s méér afhangt van de kerken en van individuele christenen dan van de overheid. 

Het is fijn dat steeds meer kerken en christenen hun sympathie uitspreken voor het geluid van Hart van Homo’s. Maar het zou nóg fijner zijn als ze zich er mede verantwoordelijk voor voelden. Een aantal kerkelijke gemeenten laat het besef van die medeverantwoordelijkheid merken door ons financieel te steunen. De meeste gemeenten doen dat nog niet. Met als gevolg dat het voor Hart van Homo’s een voortdurende vraag is hoe lang we op de huidige voet door kunnen gaan met ons werk – laat staan dat we het zouden kunnen uitbreiden.

Collecteren
De afgelopen maanden waren er veel gelegenheden waar Hart van Homo’s haar verhaal kon doen: voor leerlingen, studenten, docenten, kerkenraden, jongerengroepen, individuele jongeren en voor gemeenten. Erg mooi waren ook  de twee bijbelstudiegroepen waar jongeren hun vragen kunnen bespreken aan de hand van de Bijbel. Voor veel diensten vragen we een vergoeding, maar  wat we direct voor jongeren uit de doelgroep doen, willen we gratis blijven aanbieden. Kostendekkend zijn onze inkomsten sowieso niet. We blijven afhankelijk – en willen dat ook zijn – van de steun van ons achterland.

Wat zou het een mooi signaal zijn als er in een kerkblad of nieuwsbrief af en toe (al is het maar één keer in de twee jaar) werd aangekondigd: ‘Komende zondag collecteren we voor het werk van Hart van Homo’s’. In de eerste plaats een signaal naar de homo’s in die gemeente: ‘Mijn kerk vindt steun aan homo’s belangrijk!’ Vervolgens ook een signaal naar de gemeenteleden: ‘Mensen, we moeten er zijn voor “onze homo’s”.’ En ten slotte een signaal naar onze stichting: ‘We willen graag dat jullie werk doorgaat.’

Herman van Wijngaarden
medewerker

18-12-2021


Collectetekst
Wilt u in uw gemeente een collecte (laten) houden voor Hart van Homo’s, dan kunt u die aankondigen met bijvoorbeeld onderstaand bericht.

De stichting Hart van Homo’s wil homoseksuele jongeren ondersteunen en bemoedigen vanuit het geloof in Jezus Christus. Ze doet dat onder andere via bijbelstudiegroepen, de website www.hartvanhomos.nl en persoonlijke begeleiding via email. Verder verzorgt ze trainingen en toerustingsavonden voor kerkenraden, docenten, pastores en gemeenten. De stichting is volledig afhankelijk van giften. Ze hoopt het werk daarmee in de toekomst te kunnen voortzetten en eventueel uit te breiden.

Online doneren kan hier.


Lees ook Op zoek naar steviger financieel draagvlak.